Czas czytania: około min.

Ilu jest katolików w Poznaniu?

16.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź pochodzi z wywiadu udzielonego portalowi Interia.pl.

Zgodnie z danymi GUS o strukturze wyznaniowej ludności Polski, zebranymi w ramach Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, 77,72% ludności Poznania deklaruje przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego (tabl. 75. Ludność powiatów według przynależności do wyznania religijnego). Odpowiedzi na pytanie o przynależność do wyznania udzieliło 84,05% pytanych. Wskaźnik precyzji wyniku wynosi 0,53%. T. Zysk prawidłowo zaokrąglił wynik do 80%, w związku z czym jego wypowiedź można uznać za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.