Czas czytania: około min.

Ilu lekarzy ma aktywne prawo do wykonawynia zawodu?

04.01.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Przytoczone przez dziennikarza dane, które są konfrontowane przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, pochodzą z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju “Health at a Glanc: Europe 2017” (s. 153) przygotowanego we współpracy z Komisją Europejską. Badanie uwzględnia dane na temat lekarzy praktykujących, definiowanych jako pracujących bezpośrednio przy opiece nad pacjentami. W wielu krajach dane obejmują także stażystów i rezydentów.

Według danych przedstawionych w raporcie OECD, w Polsce na 1000 mieszkańców w 2015 r. przypadało 2,3 lekarzy i był to najniższy wynik w całej Unii Europejskiej, w której średnia wynosiła 3,4 lekarzy na 1000 mieszkańców. Dane pochodzą ze zweryfikowanego i wiarygodnego źródła, uznajemy je zatem za prawdziwe. 

Dane przytaczane przez ministra zdrowia pochodzą z zestawień corocznych Naczelnej Izby Lekarskiej. Liczby pochodzące z 31 grudnia 2017 r. wskazują, że w Polsce jest 135 488 lekarzy i dentystów wykonujących zawód. Zestawiając liczbę lekarzy z liczbą ludności Polski, na 1000 mieszkańców przypada ok. 3,5 lekarza. Także dane z 2015 r. (128 906 lekarzy) w zestawieniu z liczbą ludności w tamtym czasie różni się od danych przedstawionych przez OECD.

Niezgodności w wynikach ministra zdrowia i raportu OECD wynikają z użycia innej metodologii. Minister zdrowia wyniki swoich obliczeń umieszcza w zestawieniu przygotowanym przez OECD i porównuje z wynikami państw Unii Europejskiej, opierającej się na innych obliczeniach. Wypowiedź Konstantego Radziwiłła uznajemy za manipulację.

 

 

Share The Facts
Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia

 

W Polsce jest 135 tys. lekarzy, którzy mają aktywne prawo wykonywania zawodu, jest nas 38 milionów, jeśli te liczby ze sobą zestawimy, to wynika, że jest ok. 3,5 lekarza na 1000 mieszkańców, a to oznacza, że jesteśmy mniej więcej w średniej europejskiej.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.