Czas czytania: około min.

Ilu Polaków choruje na Alzheimera?

18.02.2020 godz. 16:09

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Na dzień dzisiejszy brakuje dokładnych informacji odnośnie liczby chorych na Alzheimera w Polsce. Dysponujemy jedynie danymi szacunkowymi, które wahają się od 360 tys. do 470 tys. Michał Szczerba w swojej wypowiedzi podaje jedynie górny przedział, dlatego też jego wypowiedź uznajemy za manipulację.

Czym jest choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera jest chorobą zwyrodnieniową mózgu, która nieodwracalnie niszczy jego komórki nerwowe. Schorzenie prowadzi do stopniowej utraty tzw. wyższych funkcji umysłowych, takich jak: pamięć, mowa, zdolność rozumienia i oceny sytuacji oraz umiejętność liczenia. Chorobę można podzielić na trzy etapy. W jej zaawansowanym (ostatnim) stadium osoba chora staje się całkowicie zależna od opieki najbliższych.

Obecnie choroba Alzheimera jest nieuleczalna. Główny cel jej leczenia sprowadza się więc do ułatwienia czynności życiowych oraz poprawy życia pacjentów oraz ich bliskich. Do praktykowanych metod zalicza się farmakoterapię i terapię psychospołeczną.

Liczba chorych w Polsce

Jak wskazuje raport Najwyższej Izby Kontroli z 2016 roku, brakuje obecnie precyzyjnych danych statystycznych dotyczących liczby osób dotkniętych chorobą Alzheimera w Polsce.

Szacuje się, iż w 2015 roku był to przedział od 360 tys. do 470 tys. osób. Liczba ta ma być niemal o 20 procent wyższa od szacowanego wyniku z roku 2005. W latach 2005–2010 roczny przyrost osób chorych nie przekraczał 2 procent. Natomiast w latach 2010–2015 tempo wzrostu skoczyło do poziomu 3-4 procent.

Jak wygląda sytuacja na świecie?

Organizacja Alzheimer’s Disease International co roku wydaje raport dotyczący choroby Alzheimera na całym świecie. W najnowszym wydaniu z roku 2019 zamieszczone są szacunki, zgodnie z którymi liczba osób cierpiących na demencję przekroczyła 50 mln. Według wyliczeń organizacji liczba ta ma wzrosnąć do 152 mln w roku 2050.

Wnioski z raportu NIK

Przywołany w analizie raport NIK stawia negatywną diagnozę na temat sytuacji osób cierpiących na Alzheimera. W publikacji czytamy:

W ramach funkcjonującego w Polsce powszechnego systemu opieki zdrowotnej nie stworzono narzędzi dla skutecznego i efektywnego rozwiązywania problemów osób z chorobą Alzheimera oraz ich rodzin. Chorzy ci objęci byli powszechnym systemem opieki społecznej, w  ramach którego korzystano z narzędzi i zasobów standardowo stosowanych wobec ogółu osób starszych, nieuwzględniających w pełni specyficznych potrzeb tego środowiska.

Poseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba podaje wyłącznie górny przedział szacowanej liczby osób, u których występowało otępienie typu alzheimerowskiego. Z uwagi na wybiórcze przytoczenie danych jego wypowiedź uznajemy za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub