Czas czytania: około min.

Jak bardzo zadłużeni są polscy emeryci?

10.02.2020 godz. 16:03

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Krajowy Rejestr Długów (KRD) został utworzony w roku 2003, a podstawą jego funkcjonowania jest  ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. KRD ma zadanie monitorować i zbierać dane dotyczące sytuacji finansowej konsumentów oraz przedsiębiorstw. Podjęte przez spółkę działania mają przyczynić się do zmniejszenia liczby oszustw ze strony nieuczciwych klientów. Ponadto KRD wspiera klientów instytucjonalnych oraz tych z sektora mieszkaniowego w skutecznym odzyskiwaniu należności i zwiększeniu efektywności działań windykacyjnych.

Jak wynika z komunikatu KRD z dnia 21 stycznia 2020 roku, seniorzy znajdujący się w bazie danych spółki mają do spłaty prawie 800 tysięcy zobowiązań opiewających na kwotę ponad 5,7 mld zł. Najwyższe zadłużenie pojedynczej osoby wynosi ponad 8 mln zł. Co więcej, jak informuje spółka, aktualnie zadłużonych jest prawie 340 tysięcy kobiet po 60. roku życia i mężczyzn po 65. roku życia.

Według wyliczeń KRD będące na emeryturze kobiety są bardziej zadłużone niż mężczyźni. W bazie danych spółki widnieje ponad 200 tysięcy emerytek, które mają do oddania ponad 481 tysięcy zobowiązań na łączną kwotę przekraczającą 3,3 mld zł. Natomiast mężczyzn w wieku emerytalnym, którzy są zadłużeni, jest prawie 70 tysięcy mniej.

Zadłużenie emerytów względem roku poprzedniego spadło o około 0,5 mld zł. W roku 2019 na listach KRD widniało ponad 366 tysięcy zadłużonych osób w wieku emerytalnym, które miały do oddania ponad 903 tysiące zobowiązań Najbardziej zadłużeni zarówno w roku poprzednim, jak i bieżącym, są seniorzy zamieszkujący województwo śląskie.

Podsumowując, poseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba podał prawidłowe dane dotyczące wysokości zadłużenia polskich emerytów. Pomylił się jednak co do aktualnej liczby osób, które muszą spłacić jakiekolwiek zobowiązania finansowe. Przytoczone przez polityka 366 tysięcy osób w wieku emerytalnym było zadłużone w roku ubiegłym. Obecnie jest to liczba mniejsza – oscylująca wokół 340 tysięcy osób. W związku z powyższym wypowiedź uznajemy za manipulację.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.