Czas czytania: około min.

Jak koronawirus wpływa na działalność polskich firm?

06.04.2020 godz. 15:59

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Informacje Michała Kamińskiego o tym, że prawie 50 tys. firm wyrejestrowało się z ewidencji działalności gospodarczej w marcu w związku z oddziaływaniem epidemii na gospodarkę są nieprawdziwe, ponieważ wyrejestrowanych firm było w rzeczywistości 11,7 tys. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rozwoju w marcu 2020 roku do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej złożono łącznie 58,7 tys. wniosków dotyczących zawieszenia i likwidacji działalności gospodarczej. Z tej liczby 11,7 tys. dotyczy wyrejestrowań działalności, z kolei wniosków o zawieszenie działalności wpłynęło 47 tys

Likwidacja (wyrejestrowanie) nie jest tożsama z zawieszeniem prowadzonej działalności, gdyż zawieszenie nie powoduje wykreślenia z CEIDG. Likwidacja, a tym samym wykreślenie z CEIDG, zawieszonego przedsiębiorstwa są jednak możliwe na wniosek przedsiębiorcy lub w przypadku, gdy ten nie złoży wniosku o wznowienie działalności w ciągu 24 miesięcy od dnia zawieszenia. 

Marzec 2020 vs marzec 2019

W marcu złożono 29,8 tys. wniosków o rozpoczęcie i wznowienie działalności gospodarczej. Natomiast w analogicznym okresie 2019 roku było ich łącznie 44 tys. W marcu 2019 roku wniosków o zawieszenie i likwidację działalności było w sumie 31,4 tys., w tym 57 procent dotyczyło zawieszenia działalności gospodarczej.

Z czego wynikają różnice?

Jak tłumaczy Ministerstwo Rozwoju, zawieszenie umożliwia czasowe wstrzymanie działalności gospodarczej, dzięki czemu przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składek na ZUS czy zaliczek na podatek dochodowy, a ponadto nie musi składać deklaracji ZUS ani VAT. Przedsiębiorcy, którzy chcą zawiesić swoją działalność, mogą skorzystać z tej opcji w przypadku, gdy czują zagrożenie związane z sytuacją losową oraz posiadają sezonowy charakter prowadzonej działalności. Obecna sytuacja została podyktowana epidemią koronawirusa, w związku z czym odnotowano wzrost likwidacji i zawieszeń działalności gospodarczych, a także mniejszą liczbę wniosków o ich założenie. Dotyczy to szczególnie działalności o charakterze turystycznym oraz kosmetycznym. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub