Czas czytania: około min.

Jak Polacy oceniają działania rządu na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej?

13.05.2020 godz. 14:45

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Michała Szczerby oceniamy jako prawdziwą, ponieważ w badaniach przeprowadzonych przez CBOS na pytanie, czy polityka rządu może prowadzić do poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce, 64 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi przeczącej.

Poseł umieścił na Twitterze wpis, zgodnie z którym 64 proc. Polaków uważa, że aktualne działania rządu nie prowadzą do poprawy sytuacji gospodarczej państwa.

Jak Polacy oceniają działania rządu w kontekście walki z pandemią koronawirusa?

Wpis posła Szczerby opiera się na raporcie Ocena działań rządu w okresie epidemii Fundacji Centrum Badań Opinii Społecznej z maja tego roku. Badanie zostało przeprowadzone w drugiej połowie kwietnia wśród 1000 Polaków. Jednym z pytań zadanym respondentom było:

Czy Pana/Pani zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej? 

Optymistycznie na tę kwestię zapatrywało się 23 proc. badanych, z czego 7 proc. udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”, a 16 proc. – „raczej tak”. Opinie negatywne wyraziło natomiast 64 proc. ankietowanych, z czego odpowiedź „raczej nie” stanowiła 31 proc., a „zdecydowanie nie” – 33 proc. Dla 13 proc. respondentów odpowiedź nie była jednoznaczna.

Badanym zadano też pytanie o to, jak ogólnie oceniają działania rządu w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Dobrze oceniło je 44 proc. respondentów (z tego 10 proc. zdecydowanie dobrze, a 34 proc. raczej dobrze). Złą opinię o działaniach rządu miało 46 proc. badanych (z tego 20 proc. zdecydowanie złą, a 26 proc. raczej raczej). Pozostałe 10 proc. ankietowanych nie przychyliło  się do żadnej z tych opcji.

Jeżeli chodzi o ocenę działań rządu mających na celu wsparcie polskich przedsiębiorców i pracowników, 65 proc. badanych uznało podjęte środki za niewystarczające (30 proc. – raczej, 35 proc. – zdecydowanie). Przeciwne stanowisko miało 21 proc. respondentów. Dla 5 proc. środki są zdecydowanie wystarczające, a dla 16 proc. – raczej wystarczające. Z kolei 14 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”.

Podsumowując, z badań CBOS wynika, że poseł Szczerba ma rację, pisząc o 64 proc. Polaków uważających, że aktualna polityka rządu nie tworzy perspektyw na poprawę sytuacji gospodarczej kraju. W związku z tym, jego wypowiedź oceniamy jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub