Strona główna Wypowiedzi Jak wielu Polaków wyjechało na wakacje w 2019 i 2020 roku?

Jak wielu Polaków wyjechało na wakacje w 2019 i 2020 roku?

Jak wielu Polaków wyjechało na wakacje w 2019 i 2020 roku?

Marek Borowski

Senator
Platforma Obywatelska

Otóż statystyki pokazują, że w 2019 r. 44% Polaków wyjechało na wakacje. (…) W roku 2020, gdy mieliśmy COVID, więc oczywiście było gorzej, było to ok. 40%, bo jeszcze w lecie sporo osób wyjechało i na początku roku również.

26. Posiedzenie Senatu RP X Kadencji, 16.06.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

26. Posiedzenie Senatu RP X Kadencji, 16.06.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Według danych Departamentu Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w 2019 roku 64 proc. mieszkańców Polski powyżej 15. roku życia uczestniczyło przynajmniej w jednym, krajowym lub zagranicznym, wyjeździe turystycznym. W krajowym wyjeździe długookresowym uczestniczyło 34 proc. Polaków, w krótkookresowym – 41 proc., a w wyjeździe zagranicznym – 20 proc.
  • Łącznie Polacy odbyli w 2019 roku ok. 50 mln krajowych podróży turystycznych. Z wstępnych danych dotyczących turystyki za rok 2020 wynika, że liczba tych podróży spadła w ubiegłym roku do 38 mln 570 tys., co oznacza spadek o 22,9 proc.
  • badań CBOS wynika, że w 2020 roku na wypoczynek (z co najmniej jednym noclegiem, poza miejsce stałego zamieszkania) wyjechało 39 proc. dorosłych Polaków, a w 2019 roku było to 55 proc. Polacy w ubiegłym roku najczęściej odpoczywali w kraju – 35 proc. (30 proc. wyłącznie w Polsce, 5 proc. zarówno w kraju, jak i za granicą). W 2019 roku odsetek wypoczywających w Polsce wyniósł 44 proc. (32 proc. zdecydowało się na wypoczynek wyłącznie w kraju).
  • Biorąc pod uwagę, że Marek Borowski wypowiadał się w kontekście nowelizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym i szacunków dotyczących liczby seniorów, która mogłaby z niego skorzystać, należy uznać, że miał on na myśli wyjazdy wakacyjne jedynie na terenie naszego kraju. Podane przez niego liczby odpowiadają tym z badań CBOS (za rok 2019 – odzwierciedlają je dokładnie, a za rok 2020- w przybliżeniu). Z kolei patrząc na dane Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, widzimy, że odsetek spędzających wakacje w kraju to 44 proc. (co wynika z odjęcia liczby uczestniczących w wyjeździe zagranicznym 20 proc. od całkowitej liczby uczestników wyjazdów turystycznych 64 proc.). Jednak zważywszy, że ta sama osoba mogła brać udział w wyjeździe zarówno krajowym, jak i zagranicznym liczby te nie sumują się w tak prosty sposób. Nie dysponujemy jeszcze pełnym raportem za rok 2020. Wiemy tylko, że liczba krajowych podróży turystycznych spadła o 22,9 proc. Pomimo powyższych zastrzeżeń decydujemy się uznać wypowiedź Marka Borowskiego za prawdziwą.

Kontekst wypowiedzi

W dniach 16-18 czerwca 2021 roku miało miejsce 26. posiedzenie Senatu RP X Kadencji. Jednym z punktów obrad było drugie czytanie senackiego projektu zmiany ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, który zakłada rozszerzenie grupy uprawnionych do otrzymania bonu podmiotów o emerytów i rencistów. W projekcie tym założono, że skorzysta z niego 25 proc. seniorów. Podczas dyskusji jeden z pomysłodawców nowelizacji – Marek Borowski stwierdził, że szacunki te z pewnością nie są zaniżone, gdyż podróżują przeważnie ludzie młodsi i pracujący. Według senatora spośród wszystkich Polaków na wakacje w 2019 roku pojechało 44 proc., a w 2020 roku ze względu na pandemię ten odsetek był niższy i wyniósł ok. 40 proc.

Dane Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Z danych opublikowanych przez Departament Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wynika, że w 2019 roku 64 proc. mieszkańców Polski w wieku powyżej 15 lat uczestniczyło przynajmniej w jednym wyjeździe turystycznym. Dla 34 proc. (11,1 mln) był to długookresowy turystyczny wyjazd krajowy, dla 41 proc. (13,3 mln) – wyjazd krótkookresowy, a 20 proc. (6,4 mln) wyjechało za granicę (jedna osoba mogła odbyć więcej niż jedną podróż z różnych kategorii, dlatego wyniki się nie sumują).

Wakacje Polaków

Polacy odbyli 50 mln krajowych podróży turystycznych (4,8 proc. więcej niż w 2018 roku), z czego 20 mln to podróże długookresowe, a 30 mln to podróże krótkookresowe. Średnia długość pobytu w przypadku tych pierwszych wyniosła 8,3 noclegu, a dla tych drugich – 2 noclegi.

Opublikowane w marcu 2021 roku wstępne dane za rok 2020 wskazują na obniżenie, z powodu pandemii i wprowadzonych obostrzeń, wszystkich wskaźników dotyczących turystyki. Liczba podróży krajowych spadła do 38,5 mln (spadek o 22,9 proc. w stosunku do roku 2019). Podróży długookresowych (urlopowo-wakacyjnych) było niecałe 16 mln (spadek o 20,3 proc.), a krótkookresowych (weekendowych) 22,5 mln (spadek o 24,6 proc.). Liczba podróży zagranicznych wyniosła 6 mln 187 tys. (spadek aż o 54,3 proc.; w 2019 roku było ich 13,5 mln).

Wydatki poniesione przez mieszkańców Polski w 2020 roku w związku z wyjazdami krajowymi wyniosły 24,82 mld zł i były o 19,5 proc. niższe niż rok wcześniej. W efekcie zmniejszonej aktywności turystycznej zarówno nierezydentów, jak i mieszkańców Polski (podróże na terenie Polski i za granicę) odnotowano spadek łącznych wydatków w gospodarce turystycznej o 26,5 proc. oraz zmniejszenie udziału gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB do poziomu 4,7 proc. Autorzy opracowania zwracają uwagę, że spadek ten byłby większy, ale w łącznych wydatkach ujęte są wydatki państwa na turystykę, a te w 2020 roku były znacznie wyższe niż w poprzednich latach i istotnie złagodziły spadek.

Sondaże Centrum Badania Opinii Społecznej

Wpływ pandemii COVID-19 na turystykę wyjazdową widoczny jest również w opublikowanym w lutym 2021 roku przez CBOS badaniu „Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2020 roku i plany na rok 2021”. W roku 2020 na co najmniej dwudniowy (z jednym noclegiem) wypoczynek poza miejsce stałego zamieszkania wyjechało 39 proc. dorosłych Polaków. To spadek o 16 punktów proc. w porównaniu do roku 2019 i najmniej w okresie objętym badaniem (od 2012 roku).

Największą grupę korzystających z takich wyjazdów stanowiły osoby, które wyjechały tylko raz – 49 proc. wyjeżdżających (co stanowi 19 proc. ogółu badanych). 23 proc. wyjeżdżających wyjechało dwa razy (9 proc. ogółu). Więcej niż trzy razy wyjechał jedynie co dwudziesty dorosły Polak (w poprzednich trzech latach robił to co dziesiąty). Spośród osób, które w ubiegłym roku wyjeżdżały w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej dwa dni, ponad połowa (53 proc.) spędziła poza domem łącznie nie więcej niż 9 dni (mediana).

W 2020 roku w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszył się odsetek Polaków odbywających zarówno długie (4 noclegi i więcej), jak i krótkie podróże (1-3 noclegi). W tej pierwszej kategorii spadek jest jednak większy. W 2020 roku w wyjeździe trwającym co najmniej 5 dni wzięło udział przynajmniej raz 27 proc. dorosłych Polaków (16 punktów proc. mniej niż w 2019 roku), a w wyjeździe krótkim, (2–4 dni) – 21 proc. (9 punktów proc. mniej).

Co najmniej dwudniowe wyjazdy wypoczynkowe Polacy najczęściej odbywali w kraju. Łącznie było to 35 proc. ogółu badanych, z czego 30 proc. wypoczywało wyłącznie w kraju, a 5 proc. zarówno w kraju, jak i za granicą. W roku 2019 odsetek wypoczywających w Polsce wyniósł 44 proc., jednak odsetek osób korzystających wyłącznie z wypoczynku krajowego był tylko nieznacznie wyższy – 32 proc. Z wyjazdów zagranicznych skorzystało jedynie 9 proc. badanych (14 punktów proc. mniej niż w 2019 roku), najmniej od 2010 roku. Niemal tyle samo Polaków wyjeżdżało wyłącznie za granicę (4 proc.), ile skorzystało zarówno z wypoczynku zagranicznego, jak i krajowego (5 proc.).

Wakacje Polaków - CBOS

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy