Czas czytania: około min.

Jak wysokie janosikowe płaci Warszawa?

02.10.2020 godz. 14:31

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W 2019 roku Warszawa zapłaciła 1,1 mld zł tzw. janosikowego, w 2018 roku było to 0,9 mld zł, a w 2017 roku – 0,8 mld zł. W 2020 roku stolica zobowiązała się w swoim budżecie przekazać na wypłatę tego świadczenia 1,2 mld zł. Kwoty przeznaczane przez Warszawę na wypłatę janosikowego w ostatnich latach oscylują wokół 1 mld zł, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

„Janosikowe” – podstawa prawna

Kwestię janosikowego reguluje ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jak czytamy w art. 29 i 30, gminy i powiaty, których odpowiednie wskaźniki są wyższe niż w innych regionach (o 150 proc. w przypadku gmin i o 110 proc. w przypadku powiatów), zobowiązane są do dokonywania wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji dla gmin/powiatów. Podstawą do wyliczenia wskaźników są dochody i wydatki wykazane za rok poprzedzający rok bazowy w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego.

„Janosikowe” – Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa największe wydatki ponosi w związku z realizacją zadań oświatowych oraz dotyczących komunikacji miejskiej. Oprócz tego poszczególne dzielnice najwięcej środków przeznaczają na wypłatę świadczeń, zasiłków oraz pomoc społeczną w naturze. Dodatkowo miasto płaci największe w skali kraju janosikowe, którego wysokość w ostatnich latach wyniosła:

  • w 2015 roku – 0,7 mld zł,
  • w 2016 roku – 0,8 mld zł,
  • w 2017 roku – 0,8 mld zł,
  • w 2018 roku – 0,9 mld zł,
  • w 2019 roku – 1,1 mld zł.

W 2020 roku na wypłatę janosikowego zaplanowano w budżecie Warszawy 1,2 mld złotych.

Podsumowanie

W latach 2017-2019 budżet Miasta Stołecznego Warszawy przewidywał na wypłatę janosikowego kwoty oscylujące wokół 1 mld zł, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą. Były to najwyższe wypłaty w skali kraju. Warszawa wydaje na janosikowe więcej niż na przykład na kulturę, bezpieczeństwo czy sport.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.