Strona główna Wypowiedzi Jak wysokie janosikowe płaci Warszawa?

Jak wysokie janosikowe płaci Warszawa?

Jak wysokie janosikowe płaci Warszawa?

Marek Borowski

Senator
Platforma Obywatelska

Warszawa płaci bardzo wysokie janosikowe, chyba ok. 1 miliarda zł.

Posiedzenie Senatu, 10.09.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Senatu, 10.09.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W 2019 roku Warszawa zapłaciła 1,1 mld zł tzw. janosikowego, w 2018 roku było to 0,9 mld zł, a w 2017 roku – 0,8 mld zł. W 2020 roku stolica zobowiązała się w swoim budżecie przekazać na wypłatę tego świadczenia 1,2 mld zł. Kwoty przeznaczane przez Warszawę na wypłatę janosikowego w ostatnich latach oscylują wokół 1 mld zł, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

„Janosikowe” – podstawa prawna

Kwestię janosikowego reguluje ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jak czytamy w art. 29 i 30, gminy i powiaty, których odpowiednie wskaźniki są wyższe niż w innych regionach (o 150 proc. w przypadku gmin i o 110 proc. w przypadku powiatów), zobowiązane są do dokonywania wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji dla gmin/powiatów. Podstawą do wyliczenia wskaźników są dochody i wydatki wykazane za rok poprzedzający rok bazowy w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego.

„Janosikowe” – Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa największe wydatki ponosi w związku z realizacją zadań oświatowych oraz dotyczących komunikacji miejskiej. Oprócz tego poszczególne dzielnice najwięcej środków przeznaczają na wypłatę świadczeń, zasiłków oraz pomoc społeczną w naturze. Dodatkowo miasto płaci największe w skali kraju janosikowe, którego wysokość w ostatnich latach wyniosła:

 • w 2015 roku – 0,7 mld zł,
 • w 2016 roku – 0,8 mld zł,
 • w 2017 roku – 0,8 mld zł,
 • w 2018 roku – 0,9 mld zł,
 • w 2019 roku – 1,1 mld zł.

W 2020 roku na wypłatę janosikowego zaplanowano w budżecie Warszawy 1,2 mld złotych.

Podsumowanie

W latach 2017-2019 budżet Miasta Stołecznego Warszawy przewidywał na wypłatę janosikowego kwoty oscylujące wokół 1 mld zł, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą. Były to najwyższe wypłaty w skali kraju. Warszawa wydaje na janosikowe więcej niż na przykład na kulturę, bezpieczeństwo czy sport.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy