Strona główna Wypowiedzi Jak zmieniało się poparcie Finów dla przyłączenia do NATO?

Jak zmieniało się poparcie Finów dla przyłączenia do NATO?

Jak zmieniało się poparcie Finów dla przyłączenia do NATO?

Władysław Teofil Bartoszewski

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

Do momentu brutalnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jedynie ok. 25% obywateli Finlandii wyrażało chęć przystąpienia tego państwa do NATO. Po 24 lutego br., a zwłaszcza po odkryciu zbrodni popełnionych na Ukrainie przez wojska rosyjskie, procent poparcia akcesji Finlandii do NATO wzrósł do 65%, a teraz jest nawet wyższy.

Posiedzenie Sejmu, 07.07.2021

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 07.07.2021

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

  • Na jesieni 2021 roku jedynie 24 proc. obywateli Finlandii popierało przystąpienie do NATO.
  • Sytuacja ta zmieniła się w styczniu 2022 roku wraz z rosnącym napięciem na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Wtedy to poparcie dla przyłączenia Finlandii do NATO wyniosło 30 proc.
  • W badaniach z początku lutego poparcie dla wstąpienia do NATO wzrosło do ponad 40 proc. W sondażu konglomeratu medialnego Uutissuomalainen było to 44 proc. Natomiast w badaniu pracowni MT-Gallup poparcie wyniosło 45 proc.
  • Wraz z rozpoczęciem inwazji na Ukrainę poparcie to wzrosło do 53 proc. Była to pierwsza w historii sytuacja, gdy za wstąpieniem do NATO była większość badanych.
  • Po miesiącu wojny, na niedługo po ujawnieniu rosyjskich zbrodni w Buczy, 68 proc. Finów było za przyłączeniem Finlandii do Sojuszu. W ciągu następnego miesiąca poparcie wzrosło o kolejne 8 punktów proc.
  • Poseł Bartoszewski przytoczył poprawne dane dotyczące poparcia wśród Finów dla przyłączenia ich państwa do NATO po wszczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wbrew jego sugestii aprobata dla członkostwa NATO przed rozpoczęciem wojny była wyższa niż 25 proc. W związku z tym wypowiedź klasyfikujemy jako częściową prawdę.

[Aktualizacja 18.01.2024] Z początkiem 2024 nazwę oceny „częściowy fałsz” zmieniliśmy na „częściowa prawda”. Z tego powodu nazwę oceny zmieniliśmy także w opublikowanych wcześniej analizach wypowiedzi.

Finlandia i Szwecja coraz bliżej NATO

Finlandia i Szwecja złożyły 18 maja oficjalne wnioski o dołączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Rozmowy akcesyjne zakończyły się pomyślnie 4 lipca, co nie oznacza jednak, że oba państwa wstąpiły już do NATO. Stanie się tak po ratyfikacji decyzji przez wszystkie państwa członkowskie.

W przypadku Polski głosowanie nad ustawą o ratyfikacji wyrażającą zgodę na przyjęcia Finlandii i Szwecji do NATO odbyło się podczas 58. posiedzenia Sejmu. Wówczas poseł Bartoszewski wygłosił sprawozdanie w imieniu Komisji Obrony Narodowej i Komisji Spraw Zagranicznych, które wspólnie wypracowały rekomendacje dotyczące wspomnianej ustawy.

Bartoszewski podczas wystąpienia zwracał uwagę na już podejmowaną współpracę między wojskami Finlandii oraz NATO, które brały m.in. udział w ćwiczeniach sojuszniczych, co według niego jasno oznaczało, że neutralność państwa pozostawała jedynie „na papierze”.

Dalej wskazał, że do momentu agresji Rosji wycelowanej w Ukrainę ok. ¼ Finów wyrażała chęć przystąpienia do NATO, co miało zmienić się po 24 lutego 2022 roku, a w szczególności po odkryciu zbrodni popełnionych w Ukrainie przez wojska rosyjskie.

Działania Rosji mają wpływ

Przeprowadzane corocznie badania National Defense Information Planning Board pokazują, że agresja rosyjska realnie oddziałuje na zwiększenie w fińskim społeczeństwie chęci do przystąpienia ich kraju do NATO.

Źródło: The Advisory Board for Defence Information

Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie od 2005 roku Finowie najbardziej popierali pomysł wstąpienia do NATO w 2014 roku, kiedy to Rosja zajęła Krym. Wtedy 30 proc. respondentów wyraziło chęć przystąpienia do Sojuszu.

Niechęć Finów do przystąpienia do NATO

W kolejnych latach poparcie dla tego pomysłu zaczęło konsekwentnie spadać aż do roku 2018, w którym co piąty badany popierał wstąpienie do NATO. W 2019 roku ponownie poparcie wyniosło 20 proc., po czym zaczęło wzrastać.

Na jesieni 2020 poparcie wyniosło o 1 punkt proc. więcej niż w dwóch poprzednich latach, a w roku 2021 wzrosło do poziomu 24 proc.

Członkostwo w NATO z coraz większym poparciem

Według badania przeprowadzonego na zlecenie dziennika Helsingin Sanomat w połowie stycznia br. przystąpienie do NATO popierało 28 proc. Finów, a 42 proc. było przeciwnych. 

Natomiast z sondażu zrealizowanego na prośbę telewizji MTV wynika, że pod koniec stycznia przystąpienie do NATO ponownie popierało 30 proc. Finów. Większa grupa badanych (43 proc.) pozostawała jednak temu wciąż przeciwna.

Wyraźny wzrost poparcia dla członkostwa w NATO odnotowano na początku lutego. W sondażu zrealizowanym na prośbę konglomeratu medialnego Uutissuomalainen za akcesją do Sojuszu było 44 proc. osób. Przeciwko była jedynie ¼ badanych.

Z kolei zgodnie z badaniem pracowni MT-Gallup poparcie dla NATO wśród Finów wzrosło już do 45 proc., a przeciwnicy dołączenia Finlandii do NATO byli w mniejszości (30 proc.).

Gwałtowny wzrost poparcia dla NATO po inwazji na Ukrainę

Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała natychmiastową reakcję fińskiej opinii publicznej. W sondażu Yle, czyli fińskiej telewizji publicznej, przeprowadzonym między 23 a 25 lutego już ponad połowa (53 proc.) Finów opowiedziało się za przystąpieniem do Sojuszu, a jedynie 28 proc. było przeciwnych.

Od czasu rozpoczęcia inwazji poparcie dla NATO wzrosło jeszcze bardziej. Na niedługo po ujawnieniu rosyjskich zbrodni w Buczy badanie dla telewizji MTV wykazało, że za dołączeniem do Sojuszu było już 68 proc. ankietowanych i jedynie 12 proc. było przeciwnych.

W kolejnym sondażu Yle przeprowadzonym już w maju ponad ¾ Finów (76 proc.)  zadeklarowało swoją chęć do zostania przez Finlandię członkiem NATO. Respondenci przeciwni tej idei stanowili niezmiennie 12 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!