Czas czytania: około min.

Jak zmienił się średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty?

07.04.2021 godz. 16:55

Wypowiedź

Prawda

Analiza w pigułce

 • W 2015 roku opublikowano 3 badania Barometr WHC, w których podano informację na temat czasu oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty. W raporcie z marca 2015 czas ten wynosił 2,4 miesiąca, w raporcie z czerwca i lipca 2015 – 2,3 miesiąca, a w raporcie z października i listopada 2015 ponownie 2,4 miesiąca.
 • 2019 roku czas oczekiwania w kolejce do lekarzy specjalistów średni wynosił zaś 4 miesiące, dlatego wypowiedź uznajemy z prawdziwą.

Kontekst wypowiedzi

Zbigniew Konwiński podczas porannej rozmowy w programie Woronicza 17 – w odpowiedzi na krytykę Waldemara Budy odnośnie do tego, jak PO zarządzało służbą zdrowia – zaczął wskazywać w jego ocenie błędy, jakie PiS popełniło od początku pandemii.

Następnie w odpowiedzi na pytanie zadane przez prowadzącego program Konwiński wymienił kwestie, które według niego są konieczne do prowadzenia skutecznej walki z pandemią oraz apelował o stosowanie środków ostrożności przez obywateli. Na koniec poseł porównywał dane za czasów ich rządów z roku 2015 i za czasów rządów obecnych z roku 2019.

Barometr WHC

Barometr WHC jest badaniem przeprowadzanym regularnie od 2012 roku przez Fundację Watch Health Care. Do zadań prowadzonych w ramach Barometru należy monitorowanie zmian czasu oczekiwania na świadczenia gwarantowane, czyli wykazanie, czy sytuacja się polepsza, czy pogarsza. Do największych patologii wymienionych w raporcie należą kolejki, korupcja, korzystanie z „przywileju znajomości” oraz dobry dostęp do świadczeń „luksusowych” przy jednocześnie ograniczonym dostępie do podstawowych świadczeń specjalistycznych. Barometr WHC jest raportem opracowanym na podstawie Rejestru Problemów Pacjentów prowadzonego przez Fundację oraz w oparciu o opinie specjalistów. W raporcie tym znajdują się dane dotyczące dostępności do diagnostyki i leczenia w 43 dziedzinach medycyny.

Wizyty u lekarzy specjalistów 

Średni czas oczekiwania na poradę u lekarza specjalisty w roku 2019 wynosił 4 miesiące. W porównaniu z poprzednio badanym okresem nastąpił wzrost ogólnego czasu oczekiwania o 2 tygodnie. Spośród czterech specjalności lekarskich najdłużej na uzyskanie porady trzeba czekać do endokrynologa, do którego czas oczekiwanina na wizytę wynosi średnio 24,2 miesiące. Drugim lekarzem specjalistą, do którego czeka się najdłużej jest kardiolog dziecięcy (11,8 miesięcy), następnie ortodonta (10,4 miesięcy) i ostatnim, u którego średnia długość oczekiwania na wizytę wynosi powyżej 10 miesięcy, jest chirurg naczyniowy (10,1 miesięcy). W 2015 roku sporządzono 3 raporty Barometr WHC. Poniżej przedstawiamy, ile wynosił średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty zgodnie ze stanem na poszczególne miesiące 2015 roku:

Gwarantowane świadczenia zdrowotne 

W kontekście oczekiwania na wizyty u lekarzy warto wspomnieć także o oczekiwaniu na gwarantowane świadczenia zdrowotne. Według raportu Barometr WHC w 2015 roku przeciętny czas oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne w Polsce wynosił 2,9 miesiąca. Sytuacja ta nie zmieniła się podczas żadnego spośród 3 wykonanych analiz w tym roku. Do zauważalnego wydłużenia czasu oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne doszło między rokiem 2017 i 2018, osiągając w roku 2019 – 3,8 miesiąca.

Jak zmienił się średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty?

Źródło: Barometr WHC

Niechlubne pierwsze miejsce w zestawieniu średniego czasu oczekiwania na realizację świadczenia w najnowszym raporcie z 2019 roku spośród wszystkich wymienionych dziedzin lekarskich zajmuje endokrynologia – średnio 11,6 miesiąca. Zaraz za nią plasują się świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – średnio 10,9 miesięcy. Trzecie miejsce przypadło stomatologii – średnio 8,2 miesiąca. Najkrótszy czas oczekiwania pacjentów przypadł radioterapii onkologicznej – średnio 0,4 miesiąca. W raporcie podkreślono, że od kilku lat kolejki w większości spośród badanych dziedzin medycyny utrzymują się na podobnym poziomie.

Zmiany w poszczególnych dziedzinach

Zanotowano wydłużenie czasu oczekiwania w 2019 roku, w porównaniu z kwietniem i majem 2018 roku, w następujących specjalizacjach:

 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu – wydłużenie o 3,3 mies.,
 • chirurgia naczyniowa – wydłużenie o 2,8 mies.,
 • kardiologia dziecięca – wydłużenie o 2,3 mies.,
 • medycyna paliatywna – wydłużenie o 2,3 mies.,
 • nefrologia – wydłużenie o 2,2 mies.,
 • neurochirurgia – wydłużenie o 2,1 mies.,
 • pediatria – wydłużenie o 1,9 mies.,
 • reumatologia – wydłużenie o 1,5 mies.,
 • psychiatria – wydłużenie o 1,1 mies.,
 • urologia dziecięca – wydłużenie o 0,9 mies.,
 • gastroenterologia – wydłużenie o 0,8 mies.,
 • otolaryngologia dziecięca – wydłużenie o 0,7 mies.,
 • endokrynologia – wydłużenie o 0,6 mies.,
 • alergologia – wydłużenie o 0,6 mies.

Skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w 2019 roku, w porównania z kwietniem i majem 2018 roku, zanotowano w następujących dziedzinach medycznych:

 • otolaryngologia – skrócenie o 4,4 mies.,
 • kardiologia – skrócenie o 3,5 mies.,
 • choroby wewnętrzne – skrócenie o 2 mies.,
 • geriatria – skrócenie o 1,9 mies.,
 • choroby płuc – skrócenie o 1,3 mies.,
 • radiologia i diagnostyka obrazowa – skrócenie o 1 mies.,
 • hematologia i hematoonkologia – skrócenie o 0,8 mies.,
 • chirurgia plastyczna – skrócenie o 0,8 mies.,
 • urologia – skrócenie o 0,8 mies.

Zmiany mniejsze lub równe 0,5 mies. nie były traktowane ani jako pogorszenie, ani poprawa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub