Czas czytania: około min.

Jaka jest średnia wieku wśród pielęgniarek?

30.05.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w 2008 roku średnia wieku pielęgniarek wynosiła nieco powyżej 44 lat (44,19). Na koniec 2013 roku było to już ponad 48 lat (48,69).

Po opracowaniu danych prezentowanych w raporcie NIPiP poświęconym strukturze wiekowej pielęgniarek i położnych na koniec 2015 roku obliczyliśmy, że średnia wieku pielęgniarek w Polsce w 2015 roku wynosiła już ponad 50 lat (50,13).

Przyszłościową sytuację pielęgniarek i położnych w Polsce porusza analiza NIPiP. Według jej prognozy w latach 2010 – 2020 na emeryturę przejdzie prawdopodobnie ponad 80 tysięcy pielęgniarek przy 20 tysiącach podejmujących pracę w zawodzie. Powstały w 2020 roku deficyt 60 tysięcy pielęgniarek stanowi aż 33,25 % ogółu zatrudnionych pielęgniarek w roku 2008 (183 049 pielęgniarek według danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia).

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.