Czas czytania: około min.

Jaką liczbę samobójstw odnotowuje się rocznie w Polsce?

30.10.2020 godz. 15:47

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź Michała Gramatyki oceniamy jako fałszywą, ponieważ w przeciągu ostatnich dziesięciu lat dochodziło średnio do 5111,5 samobójstw rocznie. W samym roku 2019 było ich 5255. Liczby te nie mieszczą się w przyjmowanym przez nas marginesie błędu.

Wypowiedź

22 października podczas 19 posiedzenia IX Kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się dyskusja na temat projektu zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W trakcie dyskusji na mównicy wypowiedział się poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Gramatyka, który zarzucił władzy, że bagatelizuje wpływ obecnie trwającej pandemii koronawirusa na inne niż sam COVID-19 zagrożenia zdrowotne, np. na zdrowie psychiczne. Dla podkreślenia znaczenia tej kwestii powołał się na statystyki, wedle których w Polsce co roku odnotowuje się 6 tys. samobójstw, a ponadto w niektórych krajach, jak chociażby w Kanadzie, podczas pandemii – liczba samobójstw wzrasta wraz ze zwiększającym się bezrobociem.

Zamachy samobójcze w Polsce

Liczby dotyczące zamachów samobójczych oraz zamachów samobójczych zakończonych śmiercią znajdują się na oficjalnej stronie Polskiej Policji. Zebrane i zestawione są tam także informacje demograficzne o osobach poszkodowanych, takie jak grupa wiekowa, miejsce oraz sposób i powód popełnienia zamachu, wykształcenie czy stan cywilny. Warto także podkreślić, że istnieje różnica pomiędzy zamachem samobójczym zakończonym śmiercią a podjęciem próby samobójczej. Dlatego też statystyki opisujące te dwie kategorie prowadzone są oddzielnie. W analizie wypowiedzi Michała Gramatyki będą nas interesować druga z nich.

Liczba samobójstw w poszczególnych latach kształtuje się w następujący sposób:

 • 2019 rok – 5255 samobójstw,
 • 2018 rok – 5182 samobójstwa,
 • 2017 rok – 5276 samobójstw,
 • 2016 rok – 5405 samobójstw,
 • 2015 rok – 5688 samobójstw,
 • 2014 rok – 6165 samobójstw,
 • 2013 rok – 6101 samobójstw,
 • 2012 rok – 4117 samobójstw,
 • 2011 rok – 3839 samobójstw,
 • 2010 rok – 4087 samobójstw.

Możemy zauważyć, że w ostatnim roku odnotowano 5255 zamachów samobójczych zakończonych śmiercią, zaś w ciągu ostatnich 10 lat do takich samobójstw dochodziło średnio 5111,5 razy rocznie. Jak możemy zauważyć, liczby te są oddalone od wspomnianych przez posła Gramatykę sześciu tysięcy oraz nie mieszczą się w marginesie błędu.

Próby samobójcze w Polsce

Jak już wspomnieliśmy, istnieje znacząca różnica między próbą samobójczą a zamachem samobójczym zakończonym śmiercią. W tej drugiej kategorii w ciągu kilku ostatnich lat można dostrzec tendencję spadkową (w roku 2014 – 6165 przypadków, w 2019 – 5255 przypadków), należy jednak zwrócić także uwagę na problem samych prób samobójczych. Tego, jak wyglądają dane na temat podejmowanych w Polsce prób samobójczych, również możemy dowiedzieć się ze statystyk udostępnianych przez Policję:

 • 2019 rok – 11961 podjętych prób samobójczych,
 • 2018 rok – 11167 podjętych prób samobójczych,
 • 2017 rok – 11139 podjętych prób samobójczych,
 • 2016 rok – 9861 podjętych prób samobójczych,
 • 2015 rok – 9973 podjęte próby samobójcze,
 • 2014 rok – 10207 podjętych prób samobójczych,
 • 2013 rok – 8575 podjętych prób samobójczych,
 • 2012 rok – 5791 podjętych prób samobójczych,
 • 2011 rok – 5124 podjętych prób samobójczych,
 • 2010 rok – 5456 podjętych prób samobójczych.

Możemy zauważyć tutaj niepokojącą tendencję: od dziesięciu lat regularnie wzrasta w Polsce liczba podejmowanych prób samobójczych, od 5456 prób w roku 2010, do prawie 12 tysięcy w roku 2019.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub