Czas czytania: około min.

Jaki jest koszt utrzymania urzędników?

19.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Paweł Tanajno był gościem audycji „Sprawy Warszawy”, wyemitowanej dn. 10.09.2018 r. na antenie Radia Kolor. W programie kandydat KWW Odkorkujemy WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+ odniósł się m.in. do kwoty wydatów Warszawy na wynagrodzenia urzędników.

Planowane zbiorcze wydatki miasta stołecznego Warszawy na wynagrodzenia i składki od nich należne to ogółem 4,4 mld zł w 2018 r. (Budżet m.st. Warszawy na 2018 r., s. 61) i 4 mld zł w 2017 r. (Budżet m.st. Warszawy na 2017 r., s. 63).

W obszarze administracji publicznej planowane zbiorcze wydatki stolicy na ten cel to odpowiednio: 941 mln zł w 2018 r. (Budżet m.st. Warszawy na 2018 r., s. 68) i 870 mln zł w 2017 r. (Budżet m.st. Warszawy na 2017 r., s. 70).

Paweł Tanajno przedstawia nieprawdziwą sumę wydatków m.st. Warszawy na wynagrodzenia, w związku z czym jego wypowiedź kwalifikujemy jako fałszywą.

 

 

Share The Facts
Paweł Tanajno
KWW Odkorkujemy WAWĘ.RIGCZ.TANAJNO.HAWAJSKA+

 

Koszt utrzymania [stołecznych – przyp. red.] urzędników, ich samych pensji, to jest koszt 2,5 mld zł.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.