Czas czytania: około min.

Jaki odsetek młodzieży LGBTA ma depresję oraz myśli samobójcze?

23.03.2021 godz. 12:37

Wypowiedź

Prawda

Analiza w pigułce

Zgodnie z opublikowanym raportem „Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce” za lata 2015-2016:

  • 69,4 proc. młodzieży LGBTA ma myśli samobójcze,
  • 49,6 proc. młodzieży LGBTA wykazuje poważne objawy depresji.

Aleksandra Gajewska przytacza prawidłowe najnowsze dostępne dane dotyczące sytuacji psychicznej wśród młodzieży LGBTA. W związku z tym jej wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Kontekst wypowiedzi

Podczas pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”, którego autorzy zamierzają wypowiedzieć Konwencję Stambulską (Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej), głos zabrała m.in. Aleksandra Gajewska, która skrytykowała założenia przedłożonej inicjatywy.

Posłanka stwierdziła, że opuszczenie przez Polskę umowy międzynarodowej byłoby wydarzeniem bezprecedensowym, gdyż byłby to pierwszy przypadek wycofania się z traktatu dotyczącego praw człowieka. Polityczka PO zwróciła również uwagę, że kwestia przemocy domowej wymaga lepszej ochrony prawnej, a także wzmożonej debaty publicznej, gdyż obecnie to temat tabu. Ponadto w jej wypowiedzi została poruszona kwestia osób LGBT. Jak stwierdziła, 70 proc. młodzieży LGBT ma myśli samobójcze, a 50 proc. tej młodzieży ma depresję. W jej opinii władza powinna wspierać te osoby, a nie dyskryminować.

Sytuacja osób LGBTA w Polsce

Najnowszą publikacją dotyczącą omawianej kwestii jest raport „Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce” w latach 2015-2016, który został przygotowany dzięki współpracy trzech organizacji pozarządowych: Kampanii Przeciw Homofobii, Stowarzyszenia Lambda Warszawa oraz Fundacji Trans-Fuzja. Jak możemy przeczytać we wstępie publikacji: „Celem badania było przeprowadzenie pogłębionej analizy socjologicznej oraz psychologicznej warunków życia osób LGBTA mieszkających w Polsce”.

Badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem kwestionariusza umieszczonego w sieci w okresie od 24 listopada 2016 do końca lutego 2017 roku. Badaną populację 9660 osób podzielono na sześć podgrup: lesbijki, gejów, biseksualne kobiety, biseksualnych mężczyzn, osoby transpłciowe oraz osoby aseksualne. Najliczniejszą badaną grupę stanowili geje – 45,9 proc., na drugim miejscu znalazły się biseksualne kobiety – 20,8 proc, a następnie lesbijki – 17,2 proc. Najmniej licznymi grupami były osoby transpłciowe – 7,2 proc., biseksualni mężczyźni – 6,4 proc. oraz osoby aseksualne – 2,5 proc. Pośród badanych znalazły się również osoby niebinarne płciowo, które nie opisały siebie jako transpłciowe, ale również nie określiły się jako kobieta albo mężczyzna. Grupa ta liczyła 268 osób i została wyłączona z analiz w podziale na grupy. Natomiast osoby te były uwzględniane we wszystkich zbiorczych analizach.

Niespełna połowę respondentów (42,2 proc.) stanowiły osoby w wieku 18-25 lat. Jedna czwarta badanych osób znajdowała się w przedziale wiekowym od 26 do 35 lat. Na kolejnym miejscu znalazły się osoby niepełnoletnie – 19,3 proc. Najmniej licznymi grupami były osoby w wieku 36-45 lat – 9,8 proc. oraz powyżej 45. roku życia – 3,7 proc. Średni wiek ankietowanych wyniósł 25,28, a mediana (wartość środkowa) to 23 lata.

Depresja wśród społeczności LGBTA

W grupie 5947 respondentów (LGBTA) 73,72 proc. osób wykazuje objawy depresji, gdzie w przypadku populacji Polski (na podstawie Europejskiego Ankietowanego Badania Zdrowia przeprowadzonego w 2014 roku przez GUS) jest to jedynie 16,3 proc. badanych, z czego 12 proc. miało łagodne objawy, 2,8 proc. umiarkowane, 1 proc. objawy umiarkowanie nasilone, a 0,5 proc. silne. W przypadku osób LGBTA 28,35 proc. określiło objawy jako łagodne, 19,93 proc. jako umiarkowane, 15,74 proc. jako umiarkowanie silne, a 9,7 proc. jako silne.

Źródło: raport „Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce”

Z kolei na pytanie: „Jak często zdarzyło ci się w ostatnich miesiącach być tak załamanym/ą, że myślałeś/aś o samobójstwie?” w grupie 5590 respondentów 55,8 proc. stwierdziło, że nigdy nie miało takich myśli, 25,2 proc. miało takie myśli rzadko, a 13,4 proc. dosyć często i 5,6 proc bardzo często. W podziale ze względu na płeć 47,1 proc. kobiet nigdy nie miało myśli samobójczych, a wśród mężczyzn było to 63,5 proc. Kobiety w każdej z możliwych kategorii (rzadko, dosyć często, bardzo często) stanowiły większy odsetek niż mężczyźni.

Źródło: raport „Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce”

Młodzież LGBTA w badaniu stanowiła grupę 2666 osób. W tej grupie respondentów częściej deklarowano występowanie myśli samobójczych, niż w całej społeczności LGBTA. W młodszej grupie 69,4 proc. respondentów stwierdziło, że ma myśli samobójcze. W badaniu pochylono się również nad kwestią depresji wśród młodzieży LGBTA. Z publikacji wynika, że poważne objawy depresji stwierdzono u 49,4 proc. ankietowanych. Zgodnie z metodologią poważne objawy były klasyfikowane na podstawie kryterium częstotliwości występowania oraz wagi problemu. Jak czytamy w raporcie:

„Osoby, u których rozpoznajemy poważne objawy depresji, udzieliły odpowiedzi o częstym występowaniu problemów («przez ponad połowę dni» lub «prawie każdego dnia») na przynajmniej jedno z dwóch kluczowych pytań (dotyczących odczuwania przyjemności z codziennych aktywności oraz uczucia przygnębienia – przyp. Demagog) oraz takich odpowiedzi na co najmniej 5 pytań w całej skali”.

Podsumowując, wypowiedź Aleksandry Gajewskiej należy uznać za prawdziwą, ponieważ posłanka przytacza dane mające odzwierciedlenie w najnowszym raporcie poświęconym sytuacji osób LGBTA w Polsce.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub