Strona główna Wypowiedzi Jaki odsetek polskiego społeczeństwa ma problem z alkoholem?

Jaki odsetek polskiego społeczeństwa ma problem z alkoholem?

Jaki odsetek polskiego społeczeństwa ma problem z alkoholem?

Katarzyna Kretkowska

Nowa Lewica

Problem alkoholowy w Polsce jest jednym z największych problemów społecznych – mamy 2 proc. alkoholików i 12 proc. nadużywających alkoholu.

Posiedzenie Sejmu, 9.12.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 9.12.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z opublikowanymi w 2012 roku wynikami badania Instytutu Psychiatrii i Neurologii 11,9 proc. Polaków w wieku produkcyjnym można zaliczyć do grupy osób nadużywających alkoholu. W drugiej edycji badania z roku 2015 odsetek ten był zbliżony i wyniósł 10,9 proc.
  • Badania IPiN dostarczają także informacji na temat skali zjawiska alkoholizmu. W roku 2012 szacowano, że odsetek alkoholików wśród osób w wieku 18-64 lat wynosił 2,4 proc, a w roku 2015 – 2,2 proc. 
  • Posłanka Lewicy Katarzyna Kretkowska podaje prawidłowe dane, które mają odzwierciedlenie w badaniach IPiN. W związku z tym jej wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Opłaty reklamodawców

Katarzyna Kretkowska zabrała głos podczas 22. posiedzenia Sejmu, które odbyło się 9 grudnia 2020 roku. W trakcie obrad dyskutowano o rządowym projekcie zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ramach tej ustawy podmioty reklamujące napoje alkoholowe są zobowiązane do uiszczenia dodatkowej opłaty. Stanowi ona 10 proc. podstawy opodatkowania VAT i zasila Fundusz Zajęć Sportowych dla uczniów. Planowana zmiana ma na celu ułatwienie systemu poboru wspomnianych opłat oraz umożliwienie ich skutecznej windykacji przez urzędy skarbowe. 

Problem alkoholizmu

Zdaniem Katarzyny Kretkowskiej istotniejszą kwestią jest zmniejszenie liczby reklam alkoholu w telewizji, a obowiązek finansowania zajęć sportowych dla uczniów należy według niej scedować na państwo. Działania te powinny zostać wdrożone w celu redukcji problemu alkoholizmu, który, jak twierdzi posłanka, stanowi istotny problem w polskim społeczeństwie. – W Polsce (alkoholizm – przyp. Demagog) jest jednym z największych problemów społecznych – mamy 2 proc. alkoholików i 12 proc. nadużywających alkoholu – mówi Kretkowska. Dane przytoczone przez posłankę znajdują się w dwóch badaniach zrealizowanych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Projekt „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska” miał na celu odzwierciedlenie kondycji psychicznej Polaków. Wcześniej statystyki ograniczały się do osób objętych psychiatryczną ochroną zdrowia. Do roku 2012 „Głównym źródłem danych były – wydawane corocznie od lat sześćdziesiątych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN) – publikacje Zakłady psychiatrycznej oraz neurologicznej opieki zdrowotnej, znane jako roczniki statystyczne” – czytamy w raporcie.

Badanie EZOP I zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza CIDI (Międzynarodowy Kwestionariusz Diagnostyczny) opracowanego w latach 90. ubiegłego wieku przez Światową Organizację Zdrowia. Dzięki kwestionariuszowi możliwa jest identyfikacja różnego rodzaju zaburzeń psychicznych i określenie, jak poważne są one w danym przypadku, a także sprawdzenie liczebności grupy osób, które zostały dotknięte głębokimi zaburzeniami, a które nie otrzymały specjalistycznej pomocy. Metoda realizacji badania umożliwiła współpracę m.in. z Harvard Medical School. Zostało ono przeprowadzone w wersji CAPI (Computer Assisted Personal Interview) na reprezentatywnej grupie 10 tys. Polaków dobranych w sposób losowy.

Wynik badania

W pierwszej edycji badania, przeprowadzonej w roku 2012, okazało się, że 11,9 proc. Polaków w wieku produkcyjnym nadużywa alkoholu, a 2,4 proc. jest od niego uzależnionych. Powyższe dane pozwalają szacować, że w Polsce alkoholu nadużywa ok. 3,07 mln osób w przedziale wiekowym 18-64 lat. Natomiast uzależnienie dotyka 616 tys. Polaków.

Podobne rezultaty uzyskano w drugiej edycji badania EZOP II z roku 2015. Nadmierne spożycie alkoholu stwierdzono wtedy u 10,9 proc. uczestników. Problem ten w większym stopniu dotyczył mężczyzn (18,6 proc.) niż kobiet (3,3 proc.). Odsetek osób borykających się z alkoholizmem był podobny jak w poprzedniej edycji badania i wyniósł 2,2 proc. Ponownie na większą skalę zjawisko to występowało u mężczyzn (4,1 proc.) niż u kobiet (0,4 proc.)

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!