Strona główna Wypowiedzi Jakie wsparcie dla rodzin z dziećmi obowiązywało za rządów PO?

Jakie wsparcie dla rodzin z dziećmi obowiązywało za rządów PO?

Jakie wsparcie dla rodzin z dziećmi obowiązywało za rządów PO?

Marlena Maląg

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Trzeba spojrzeć też, porównując obecny rok do roku np. 2015, kiedy nie było żadnego wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi. Dzisiaj, kiedy byśmy policzyli program Rodzina 500+ plus Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, młodzi rodzice, na wychowanie dziecka od urodzenia do 18. roku życia, mogą liczyć na 120 tys. zł wsparcia od państwa.

Kwadrans polityczny, 11.10.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Kwadrans polityczny, 11.10.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • W 2015 roku obowiązywała ulga prorodzinna. Rodzice-podatnicy posiadający dzieci mogli odliczyć określoną kwotę od podatku PIT (pod warunkiem że ich zarobki nie przekroczyły 112 tys. zł brutto rocznie). 
 • Rodzicom, którym narodziło się dziecko, wypłacano jednorazowe świadczenie w wysokości 1 000 zł. Tzw. becikowe przysługuje rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 1 922 zł netto miesięcznie.
 • W 2015 roku rodziny wielodzietne mogły skorzystać ze zniżek np. na bilety kolejowe w ramach Karty Dużej Rodziny.
 • W związku z powyższym wypowiedź Marleny Maląg oceniamy jako fałszywą.
 • W 2015 roku uchwalono również ustawę wprowadzającą świadczenie dla rodziców w wysokości 1 000 zł. Tzw. kosiniakowe jest wypłacane przez 12 miesięcy tym rodzicom, którzy nie mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

PO nie wspierała rodzin z małymi dziećmi?

Programy społeczne „Rodzina 500 plus”, „Dobry Start” oraz „Rodzinny kapitał opiekuńczy” będą kontynuowane w nadchodzącym roku – zapowiedziała Marlena Maląg. Szefowa resortu pracy zaznaczyła jednocześnie, że świadczenie 500+ nie będzie na ten moment waloryzowane.

Minister podkreśliła jednak, że zakres inicjatywy „Maluch Plus” zostanie poszerzony. Rząd przewiduje nowe zasady naboru oraz zwiększone finansowanie, co wpisuje się w kompleksową politykę rodzinną PiS, w odróżnieniu od rządów poprzedników. Według minister w 2015 roku, gdy rządziła koalicja PO-PSL, rodziny z małymi dziećmi miały nie otrzymywać żadnego wsparcia.

PiS wprowadził

W maju 2006 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy, który przewidywał wprowadzenie tzw. ulgi prorodzinnej. Ideą pomysłu była możliwość odliczenia przez podatnika od PIT-u określonej kwoty pomnożonej przez liczbę wychowywanych dzieci.

Sejm przyjął ustawę w listopadzie 2006 roku, a za rozwiązaniem głosowały wszystkie kluby i koła parlamentarne (w tym Platforma Obywatelska). Rozwiązanie weszło w życie od 1 stycznia 2007 roku. Przepisy nie wprowadzały progu zarobkowego, od którego uzależnione byłoby skorzystanie z ulgi.

Ulga prorodzina została utrzymana przez rząd PO-PSL. Od 1 stycznia 2009 roku ulga została rozszerzona na rodziny zastępcze oraz opiekunów prawnych, z którymi mieszkały dzieci. 

Platforma zmodyfikowała

Znaczącą nowelizację przeprowadzono w 2012 roku. Prawo do ulgi zostało uzależnione od zarobków. Jednocześnie podniesiono kwotę odliczenia od trzeciego i kolejnego dziecka.

Postanowiono, że co roku ulga będzie przysługiwać rodzicom wychowującym jedno dziecko, których roczne zarobki nie przekroczyły 112 tys. zł. rocznie. Ten sam zapis dotyczył podatnika wychowującego dziecko samotnie. Natomiast w przypadku osób wychowujących dziecko poza związkiem małżeńskim roczne zarobki – kwalifikujące do ulgi – nie mogły przekraczać 56 tys. zł rocznie.

Nowelizacja przewidywała też wzrost kwoty odliczenia na trzecie dziecko o 50 proc., a na czwarte i kolejne o 100 proc. W przypadku rodzin wychowujących dwoje dzieci ulga pozostała bez zmian.

W 2014 roku rząd PO-PSL przeprowadził kolejną nowelizację. Na jej mocy o 20 proc. podwyższono kwotę odliczenia na trzecie i kolejne dziecko. Ponadto wprowadzono całkowity zwrot pomnożonej kwoty odliczenia, co miało na celu wsparcie mniej zamożnych rodzin (do tej pory, jeżeli kwota podatku była niższa niż wysokość pomnożonej kwoty odliczenia, część ulgi przepadała).

Za PO wypłacano cały czas „becikowe”

W 2015 roku polskie rodziny otrzymywały jednorazowy dodatek w wysokości 1 000 zł z tytułu urodzenia dziecka. Świadczenie wprowadzono w 2003 roku w kwocie 500 zł. Następnie za rządów PiS podwyższono wysokość zapomogi do 1 000 zł. 

Za rządów PO-PSL dokonano zmian w zakresie przyznawania tego dodatku. Od 1 stycznia 2012 roku świadczenie wypłacane jest pod warunkiem, że matka dziecka znajduje się pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży. 

Ponadto z inicjatywy posłów Ligi Polskich Rodzin od 2006 roku obowiązuje osobna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – tzw. becikowe. Ona również wynosi 1 000 zł. Pierwotnie świadczenie przysługiwało niezależnie od dochodów rodziców. Jednak od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje próg dochodowy. Świadczenie przysługuje rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 1 922 zł netto miesięcznie.

Nowa inicjatywa – Karta Dużej Rodziny

Autorskim programem rządu PO-PSL jest przyjęta w 2014 roku Karta Dużej Rodziny. Projekt skierowano do rodzin wielodzietnych, czyli takich, w których znajduje się przynajmniej troje dzieci.

Posiadanie karty upoważniało rodzinę do:

 • zniżek na bilety kolejowe dla rodziców – jednorazowe (37 proc.) oraz miesięczne (49 proc.),
 • zniżek na wyrobienie paszportu – 50 proc. dla rodziców oraz 75 proc. dla dzieci,
 • zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego w sprawach dotyczących Karty,
 • zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne.

„Kosiniakowe” dla potrzebujących

Za rządów PO-PSL przyjęto jeszcze jedno świadczenie, które jednak zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Mowa o tzw. kosiniakowym. Ówczesny minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz, wyszedł z inicjatywą wsparcia rodziców, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Świadczenie zostało skierowane w rzeczywistości do bezrobotnych, studentów oraz osób zatrudnionych na popularnych „śmieciówkach”. Jego wysokość ustalono na 1 000 zł; wypłacane jest co miesiąc przez pierwszy rok życia dziecka.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!