Czas czytania: około min.

Joanna Augustynowska o proteście rodziców osób niepełnosprawnych

10.05.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

19 marca 2014 r. rozpoczął się w Sejmie protest rodziców niepełnosprawnych dzieci. Rodzice domagali się podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego oraz traktowania całodobowej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem jako zawód.

Donald Tusk spotkał się z protestującymi dwa dni później i obiecał wzrost wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Z kolei 25 marca 2014 r., rząd zaproponował podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego do 1000 złotych w okresie od 1 maja 2014 do 31 grudnia 2014 r. W kolejnych latach miał on wynosić 1200 złotych (w 2015 r.) i 1300 złotych (w 2016 r.).

Sejm przyjął podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2014 dnia 4 kwietnia 2014 r. Do świadczenia pielęgnacyjnego wynoszącego 800 złotych dodano 200 złotych w ramach rządowego programu. Jednocześnie Sejm przyjął wysokość świadczenia za rok 2015 na 1200 złotych miesięcznie.

W styczniu 2016 r. wysokość świadczenia wyniosła obiecane 1300 złotych miesięcznie. Obecnie wynosi ono 1477 złotych.

Protest rodziców dzieci niepełnosprawnych zakończył się 4 kwietnia 2014 r., czyli po 17 dniach. Rodzice podkreślili wówczas, że jedynie zawieszają protest, ponieważ przyjęte przez Sejm rozwiązanie ich nie zadowala.

Wobec tego, że protest okupacyjny w sejmie zakończył się po 17 dniach, a Sejm przyjął obiecaną przez Donalda Tuska podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Joanna Augustynowska
Posłanka Platformy Obywatelskiej

 

Donaldowi Tuskowi udało się zakończyć protest w 17 dniu, udało się wykonać to, co obiecał.

 

 

 

Link oEmbed


 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.