Czas czytania: około min.

Mirosława Nykiel o pomocy rządowej w Polsce i Wielkiej Brytanii

04.05.2020 godz. 14:25

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W pakiecie dotyczącym tzw. Tarczy antykryzysowej znajduje się zapis o dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy dla firm w kłopotach. Natomiast w Wielkiej Brytanii pracodawca może ubiegać się o pokrycie 80 proc. miesięcznych kosztów wynagrodzeń do 2500 funtów miesięcznie. W związku z tym wypowiedź Mirosławy Nykiel uznajemy za prawdziwą.

Rozwiązania antykryzysowe w Polsce

31 marca 2020 roku rząd przyjął ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, znaną jako „Tarcza antykryzysowa”.

Jej główne cele to ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach.

Pakiet przewiduje m.in.:

 • dofinansowywanie wynagrodzeń pracowników firm, które wpadną w kryzys spowodowany pandemią, do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy,
 • zwolnienie mikrofirm zatrudniających do dziewięciu osób ze składek do ZUS na trzy miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; mogą z niego skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie,
 • świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia,
 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk,
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS),
 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19,
 • i inne.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie pandemii koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., jednak nie więcej niż do połowy etatu i z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dofinansuje maksymalnie do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

 • nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 roku, do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID-19, lub
 • nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 roku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Rozwiązania antykryzysowe w Wielkiej Brytanii

20 marca brytyjski kanclerz skarbu, Rishi Sunak, ogłosił, że w związku z kryzysem rząd zapłaci 80 proc. wynagrodzenia pracownikom utrzymywanym przez pracodawcę, pokrywając wynagrodzenie w wysokości do 2 500 funtów miesięcznie. Podobnie jak w Polsce, chodzi o pracodawców niebędących w stanie wypłacić wynagrodzeń zatrudnionym przez siebie osobom. Na stronie brytyjskiego rządu czytamy, że dotacja obejmie dodatkowo składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i składki emerytalne (do wysokości minimalnej składki na ubezpieczenie emerytalne pracodawcy).

Program obowiązuje od 1 marca przez trzy miesiące, w razie potrzeby może jednak zostać przedłużony. Pracodawcy z pomocy rządowej mogą skorzystać w dowolnym dla siebie momencie. Możliwość zgłoszenia się do programu mają wszyscy przedsiębiorcy – również organizacje charytatywne, agencje pracy i organy administracji publicznej – bez względu na to, jakie skutki dla ich firm wyrządziła epidemia koronawirusa.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy:

 • prowadzić i dokumentować bieżące oraz roczne rozrachunki z pracownikami według zasad systemu PAYE (system stosowany przez urząd skarbowy do ściągania podatków dochodowych i składek na ubezpieczenia społeczne) najpóźniej od 19 marca,
 • zapisać się do systemu PAYE Online,
 • mieć konto bankowe zarejestrowane w Wielkiej Brytanii.

 Podsumowanie

Wypowiedź Mirosławy Nykiel uznajemy za prawdziwą, ponieważ w Polsce pracodawca może się starać o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do 40 proc. W Wielkiej Brytanii natomiast dopłaty rządu sięgają 80 proc.

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub