Czas czytania: około min.

O ile wzrosło zadłużenie szpitali za rządów PO, a o ile za rządów PiS?

06.03.2020 godz. 14:50

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zadłużenie za rządów PO-PSL wzrosło o 250 mln zł więcej, a za rządów PiS o 505 mln zł mniej, niż twierdzi Paulina Hennig-Kloska. Z tego względu wypowiedź oceniamy jako fałszywą.

O ile wzrosło zadłużenie szpitali za rządów PO-PSL, a o ile za rządów PiS?

Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe sformowały koalicję po zwycięskich dla PO wyborach parlamentarnych przeprowadzonych 21 października 2007 roku. Formalnie kadencja pierwszego rządu Donalda Tuska rozpoczęła się 16 listopada 2007 roku. Z tego względu za punkt wyjściowy dla obliczenia, o ile wzrosło zadłużenie szpitali za rządów PO-PSL, przyjmujemy IV kwartał 2007 roku. PO i PSL sprawowały władzę w Polsce do 2015 roku, kiedy to wybory parlamentarne wygrało PiS. Rządy koalicji trwały dokładnie osiem lat, co do dnia, gdyż nowa premier Beata Szydło została powołana również 16 listopada. Dlatego za datę końcową dla rządów PO-PSL, która zarazem stanowi datę początkową dla rządów PiS, uznajemy IV kwartał 2015 roku.

Dane na temat zadłużenia polskich szpitali w ujęciu kwartalnym zbiera Ministerstwo Zdrowia za pośrednictwem Głównego Urzędu Statystycznego. Przedstawia je poniższa tabela:

Zgodnie z danymi zadłużenie szpitali na starcie rządów koalicji PO i PSL w IV kwartale 2007 roku wynosiło 9 mld 563 mln zł. W IV kwartale 2015 roku zadłużenie to wynosiło z kolei 10 mld 813 mln zł. Wzrost zadłużenia szpitali za rządów koalicji wyniósł więc dokładnie 1 mld 250 mln zł, a więc o 250 mln zł więcej, niż twierdzi Paulina Hennig-Kloska. Z kolei zadłużenie szpitali za rządów PiS zwiększyło się z poziomu 10 mld 813 mln zł do 14 mld 308 mln zł. Oznacza to wzrost o 3 mld 495 mln, a więc o 505 mln zł mniej, niż twierdzi Paulina Hennig-Kloska.

W swojej wypowiedzi posłanka Nowoczesnej formułuje tezę o czterokrotnie większym wzroście zadłużenia za jednej kadencji rządów PiS w porównaniu z dwoma kadencjami rządów PO-PSL. W rzeczywistości jednak dane pokazują, że wzrost zadłużenia szpitali za jednej kadencji rządów PiS był około 2,80 raza większy niż przez osiem lat rządów PO-PSL. Zadłużenie za rządów PO-PSL wzrosło o 250 mln zł więcej, a za rządów PiS o 505 mln zł mniej, niż twierdzi w swojej wypowiedzi Paulina Hennig-Kloska.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.