Czas czytania: około min.

O ile wzrosły dochody podatkowe w 2019 roku w porównaniu z rokiem poprzednim?

04.08.2020 godz. 16:17

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W 2019 roku wzrost dochodów podatkowych wyniósł 17,9 mld zł w porównaniu z rokiem poprzednim, dlatego wypowiedź ministra finansów oceniamy jako prawdziwą.

Dochody z podatków 

Ze sprawozdania Ministerstwa Finansów dotyczącego wykonania budżetu państwa wynika, że do budżetu z dochodów podatkowych w 2019 roku wpłynęło 367 290 721 000 zł. W roku 2018 ta kwota wynosiła 349 353 843 000 zł. Wartości te zostały dokładnie wyszczególnione na s. 34 „Omówienia sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.” Zatem różnica między wpływami podatkowymi w roku 2019 i 2018 wynosi 17 936 878 000 zł.

Dochody budżetu państwa (podatkowe i niepodatkowe) w 2019 roku wyniosły 400 535 255 000 zł i były wyższe o 12 800 735 000 zł (tj. o 3,3 proc.) od tych prognozowanych w ustawie budżetowej. W porównaniu do ustawy budżetowej wyższe były zarówno dochody podatkowe (o 7 559 421 000 zł), jak i dochody niepodatkowe (o 5 572 994 000 zł). W 2019 roku dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej o 7 559 421 000 zł (tj. 2,1 proc.), natomiast w porównaniu do 2018 roku wzrost dochodów podatkowych wyniósł 17 936 878 000 zł. (tj. 5,1 proc.).

Na poziom dochodów budżetu państwa w 2019 roku wpływ miała sytuacja makroekonomiczna, jak również działania podjęte przez administrację skarbową mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego. W 2019 roku relacja dochodów podatkowych budżetu państwa do PKB spadła do poziomu 16,2 proc., czyli o 0,3 punktu proc. w porównaniu z 2018 roku.

Podsumowanie

Na podstawie powyższych danych wypowiedź ministra finansów Tadeusza Kościńskiego uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub