Czas czytania: około min.

O ile zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych?

12.11.2021 godz. 11:13

Wypowiedź

Prawda

Analiza w pigułce

  • Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w październiku do 5,5 proc. Oznacza to, że bez pracy było 912,3 tys. osób.
  • Przed rokiem stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 6,1 proc. Wówczas liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 1 018,4 tys.
  • Tym samym na przestrzeni roku liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 106,1 tys.

Odbicie po pandemii

Polska w latach 1992–2019 nieprzerwanie odnotowywała wzrost gospodarczy. Na skutek zamknięcia gospodarki w związku z pandemią COVID-19 w roku 2020 po raz pierwszy nasz PKB skurczył się o 2,7 proc. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują jednak, że w II kwartale 2021 roku gospodarka Polski wzrosła o 11 proc. w porównaniu do analogicznego  okresu sprzed roku (PKB wyrównany sezonowo). Z kolei w przypadku PKB niewyrównanego sezonowo wzrost ten wyniósł 11,1 proc.

Według szacunków Komisji Europejskiej wzrost PKB w Polsce w 2021 roku ma wynieść 4,9 proc. Z kolei jak prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wzrost polskiego PKB może osiągnąć 5,1 proc. Natomiast Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przewiduje wzrost na poziomie 3,7 proc. Prognoza OECD jest jednak najstarsza, ponieważ pochodzi z maja. KE zaktualizowała dane 11 listopada, natomiast IMF w pierwszej połowie października.

Spadające bezrobocie

Zgodnie z informacją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku wyniosła 5,5 proc. Oznacza to poprawę o 0,1 punktu proc. w stosunku do września oraz o 0,6 punktu proc. w porównaniu z październikiem 2020 roku. Biorąc pod uwagę liczbę osób bezrobotnych, ta zmniejszyła się odpowiednio o 22,4 tys. i 106,1 tys.

Warto zwrócić uwagę, że liczba osób bezrobotnych wróciła do poziomu zbliżonego (czy nawet niższego) z okresu przedpandemicznego. W lutym 2020 roku bez pracy było 919,9 tys. osób, a w marcu 909,4 tys. osób (pierwsze przypadki zachorowań odnotowano w marcu, lecz lockdown wprowadzono od kwietnia).

Rekordową liczbę osób bezrobotnych na przestrzeni blisko ostatnich dwóch lat odnotowano w lutym br. Wówczas bez pracy było 1 099,5 tys. osób (przy stopie bezrobocia 6,5 proc.). Od tego momentu jednak zarówno liczba osób bezrobotnych, jak i stopa bezrobocia systematycznie maleją.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub