Czas czytania: około min.

O ile zwiększono subwencję dla uczelni w związku z pandemią COVID-19?

13.10.2020 godz. 12:24

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź ministra Wojciecha Murdzka uznajemy za prawdziwą, ponieważ 99 uczelni publicznych w Polsce otrzyma zwiększoną kwotę subwencji w wysokości 256 mln zł.

Uczelnie w dobie pandemii

W czasie pandemii COVID-19 uczelnie państwowe straciły wiele źródeł dochodu. Szczególnie dotkliwy okazał się brak wpływów z zakwaterowania w domach studenckich w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych. Mimo to domy studenckie ponosiły koszty stałe, takie jak: nadzór, systemy zabezpieczające czy media.

Kondycję finansową uczelni pogorszyło również zwolnienie z części opłat dydaktycznych w ramach odpłatnych form kształcenia z uwagi na konieczność wprowadzenia kształcenia zdalnego i m.in. rezygnację z zajęć praktycznych, realizowanych dotychczas na terenie placówek.

Zmniejszeniu uległy również przychody uczelni z tytułu gospodarowania majątkiem. Ograniczenie działalności dotyczyło zamknięcia obiektów sportowych czy zaprzestania prowadzenia działalności w ośrodkach wypoczynkowych. Zmniejszyły się również wpływy ze stałych najmów związanych z działalnością gastronomiczno-usługową, a także najmów doraźnych (wynajem auli, sal konferencyjnych itp.).

W związku z powyższym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało o przyznaniu jednorazowej subwencji następującym podmiotom:

  • publicznym uczelniom akademickim nadzorowanym przez ministra,
  • publicznym uczelniom zawodowym nadzorowanym przez ministra,
  • publicznym uczelniom akademickim prowadzonymi przez kościoły i związki wyznaniowe, finansowanym z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych,
  • publicznym uczelniom zawodowym prowadzonym przez kościół.

Subwencja została przyznana 9 uczelniom badawczym, 50 uczelniom akademickim, 34 uczelniom zawodowym oraz 6 uczelniom prowadzonym przez kościoły, związki wyznaniowe i finansowane z budżetu państwa.

Zwiększenie subwencji – zasady

komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 maja 2020 roku dowiadujemy się, że zwiększono wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego przyznanych na rok 2020.

Zwiększenie subwencji jest działaniem jednorazowym. Z udostępnionych przez MNiSW dokumentów dowiadujemy się, że największymi beneficjentami będą:

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 16 mln 790 tys. zł,
  • Uniwersytet Warszawski – 15 mln 449 tys. zł,
  • Politechnika Warszawska – 11 mln 164 tys. zł,
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 11 mln 242 tys. zł,
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 10 mln 573 tys. zł.

Na koniec warto też wspomnieć, że wymienione powyżej pięć uczelni oraz Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Wrocławski zostały w roku 2019 zakwalifikowane do programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, w wyniku czego w latach 2020-2026 otrzymają podwyższoną o 10 proc. dotację na realizacje przedłożonych przez nie projektów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub