Strona główna Wypowiedzi O ile zwiększył się odsetek kobiet korzystających z badań prenatalnych?

O ile zwiększył się odsetek kobiet korzystających z badań prenatalnych?

O ile zwiększył się odsetek kobiet korzystających z badań prenatalnych?

Józefa Szczurek-Żelazko

Posłanka
Prawo i Sprawiedliwość

Od 2015 r. prawie o 30% zwiększyliśmy ilość badań prenatalnych wykonywanych u kobiet, zarówno do 35. roku życia, jak i powyżej 35. roku życia.

Posiedzenie Sejmu, 28.10.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 28.10.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Józefy Szczurek-Żelazko oceniamy jako manipulację, ponieważ liczba przeprowadzonych badań prenatalnych pomiędzy 2015 a 2019 rokiem wzrosła o 31 proc., ale tylko w grupie kobiet przed 35. rokiem życia. W przypadku pacjentek w wieku 35 lat i więcej wzrost wyniósł zaledwie 13 proc.

Badanie prenatalne w latach 2015-2019

Wspomniane przez byłą wiceminister zdrowia rozgraniczenie wiekowe wynika z założenia, że po 35. roku życia zwiększa się ryzyko urodzenia dziecka z wadą wrodzoną. Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników stwierdza co prawda, że ukończenie przez kobietę 35 lat jest „słabym czynnikiem determinującym wystąpienie aberracji chromosomowych płodu”, niemniej jednak wiek ten jest jednym z kryteriów przystąpienia przez ciężarną do Programu Badań Prenatalnych, w ramach którego badania przesiewowe finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia (zał. nr 5).

Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia w 2015 roku z takiej możliwości skorzystało 90 695 kobiet, w tym:

 • 49 073 pacjentek przed 35. rokiem życia oraz
 • 41 622 pacjentek w wieku 35 lat i więcej.

roku 2019 (dane zostały nam udostępnione przez ministerstwo w ramach wniosku o dostęp do informacji publicznej) do programu przystąpiło 111 730 kobiet, w tym:

 • 64 657 pacjentek przed 35. rokiem życia oraz
 • 47 073 pacjentek w wieku 35 lat i więcej.

W pierwszej kategorii wzrost liczby uczestniczek programu, zgodnie ze słowami Józefy Szczurek-Żelazko, wyniósł 31 proc. Liczba pacjentek w drugiej grupie zwiększyła się już jednak zaledwie o 13 proc. W związku z tym wypowiedź oceniamy jako manipulację.

Liczba kobiet, które poddały się badaniom prenatalnym, w latach 2015-2019 wzrosła łącznie o 23 proc. Dane dla lat 2017-2018 kształtują się następująco:

 • 2016: 94 552 pacjentek, w tym 51 715 przed 35. rokiem życia i 43 729 w wieku 35 lat i więcej,
 • 2017: 115 210 pacjentek, w tym 24 999 przed 35. rokiem życia i 90 211 w wieku 35 lat i więcej,
 • 2018: 106 360 pacjentek, w tym 55 610 przed 35. rokiem życia i 50 750 w wieku 35 lat i więcej.

W latach 2016-2018 liczba przeprowadzanych badań prenatalnych ani razu nie wzrosła o 30 proc. względem roku 2015, zarówno wśród pacjentek poniżej, jak i powyżej 35. roku życia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy