Strona główna Wypowiedzi Od czego zależy wysokość subwencji oświatowej?

Od czego zależy wysokość subwencji oświatowej?

Od czego zależy wysokość subwencji oświatowej?

Anna Zalewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Subwencja oświatowa jest uzależniona od liczby dzieci i liczby nauczycieli.

Polskie Radio Program I, 11.10.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 11.10.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wysokość subwencji oświatowej jako części subwencji ogólnej przekazywanej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa zależy od wielu czynników. Głównymi z nich są liczba dzieci i liczba nauczycieli.

Oprócz liczby dzieci i nauczycieli jest ona uzależniona od m.in.

  • typu szkoły do której uczęszcza uczeń (inny sposób naliczania dla uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych),
  • stopnia awansu zawodowego nauczyciela,
  • wymiaru etatu oraz wielu innych.

Szczegółowe informacje w tej kwestii znajdują na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w komunikacie z 22 grudnia 2015 roku oraz w dołączonym do niego Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, które weszło w życie 1 stycznia 2016 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!