Strona główna Wypowiedzi Odsetek gospodarstw domowych płacących abonament

Odsetek gospodarstw domowych płacących abonament

Odsetek gospodarstw domowych płacących abonament

Elżbieta Kruk

Poseł do PE
Prawo i Sprawiedliwość

Przede wszystkim powinno się doprowadzić do tego, żeby abonament był powszechny, równy i sprawiedliwy. A nie jest. 7-8 % społeczeństwa go płaci.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według danych KRRiT, na 13 572 000 gospodarstw domowych w Polsce, zarejestrowane odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne miało 6 693 417 gospodarstw, czyli 49,3%. Liczba ta nie oddaje jednak stanu realnego i nie może być traktowana jako baza do obliczania odsetka osób płacących abonament.

Według Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które powołuje się na dane uzyskane od GUS, odbiorniki telewizyjne znajdują się w 97% gospodarstw domowych (13 164 840 ze wszystkich 13 572 000 gospodarstw w Polsce). Jak wynika ze sprawozdania KRRiT za rok 2016, opłatę abonamentową wniosło jedynie 1 117 150 gospodarstw, czyli założeniu, że odbiorniki radiowo- telewizyjne znajdują się w każdym domu, oznaczałoby to, że abonament opłaciło 8,48% całości. Jest to najwyższa liczba płatników abonamentu RTV w ostatnich latach. Dla porównania, w 2015 roku płatności abonamentu RTV dokonało 8% (1 061 504) gospodarstw, a w 2014 – 7,6% (999 575).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy