Strona główna Wypowiedzi Paweł Adamowicz o bezpłatnej komunikacji dla młodzieży

Paweł Adamowicz o bezpłatnej komunikacji dla młodzieży

Paweł Adamowicz o bezpłatnej komunikacji dla młodzieży

Paweł Adamowicz

Drodzy gdańszczanie! Już od lipca Wasze dzieci jeżdżą bezpłatnie autobusami i tramwajami w Gdańsku za darmo.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Podczas debaty na antenie Radia Gdańsk Paweł Adamowicz odniósł się do kwestii bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską dla dzieci, wskazując ich wprowadzenie jako jeden z sukcesów swojej prezydentury.

Do punktu obrad XLVIII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 22.02.2018 r., na wniosek Prezydenta Miasta Gdańska włączono “miejski” projekt uchwały w kwestii darmowych przejazdów komunikacją miejską dla gdańskich dzieci (PROTOKÓŁ NR XLVIII/2018 z XLVIII sesji RADY MIASTA GDAŃSKA, która odbyła się w dniu 22 lutego 2018 roku w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 1, s. 1). Zgodnie z tą propozycją, zmieniono krąg osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów na “uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, uprawnieni do korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia” oraz “dzieci w wieku od 4 do 7 lat, uprawnione do korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca”. W dotychczasowym brzmieniu uchwały uprawnienie do bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską przysługiwało bowiem jedynie dzieciom do lat 4.

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła “miejską” Uchwałę Nr XLVIII/1452/18 zmieniającą uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych z dnia 22 lutego 2018 r., stosunkiem głosów: 32 za – 1 przeciw – 0 wstrzymujących się (PROTOKÓŁ NR XLVIII/2018…, s. 47). Uchwała została opublikowana 16.03.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018, poz. 989) i weszła w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

W dn. 28.06.2018 r., podczas obrad LV sesji Rady Miasta Gdańska, przyjęto Uchwałę nr LV/1611/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych, zwiększając tym samym krąg dzieci uprawnionych do bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską o “dzieci do 31 grudnia roku ukończenia 7 lat na podstawie Karty Sopockiej – na terenie miasta Gdańska na liniach: 117, 122, 143 i N1” i zamieszkałych w Sopocie uczniów do 31 grudnia roku ukończenia 20 lat.

Warto jednak zauważyć, że w dn. 7.11.2017 r. do Biura Rady Miasta gdańsk wpłynął projekt uchwały obywatelskiej “Dzieciaki bez biletów”, mający na celu zmianę Uchwały XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych. Według zapisów projektu, dzieci do lat 7 oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów byłyby uprawnione do bezpłatnych przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego w Gdańsku. Uchwała obywatelska została jednak skonsumowana przez przegłosowaną uprzednio uchwałę “miejską”.

Wobec przyjęcia uchwały Nr XLVIII/1452/18, gwarantujące bezpłatne przejazdy gdańskimi środkami transportu zbiorowego dla dzieci i uczniów do 24 roku życia, wypowiedź Pawła Adamowicza uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska

 

Drodzy gdańszczanie! Już od lipca Wasze dzieci jeżdżą bezpłatnie autobusami i tramwajami w Gdańsku za darmo.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!