Czas czytania: około min.

Paweł Adamowicz o bezpłatnej komunikacji dla młodzieży

31.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podczas debaty na antenie Radia Gdańsk Paweł Adamowicz odniósł się do kwestii bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską dla dzieci, wskazując ich wprowadzenie jako jeden z sukcesów swojej prezydentury.

Do punktu obrad XLVIII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 22.02.2018 r., na wniosek Prezydenta Miasta Gdańska włączono “miejski” projekt uchwały w kwestii darmowych przejazdów komunikacją miejską dla gdańskich dzieci (PROTOKÓŁ NR XLVIII/2018 z XLVIII sesji RADY MIASTA GDAŃSKA, która odbyła się w dniu 22 lutego 2018 roku w sali obrad Nowego Ratusza w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 1, s. 1). Zgodnie z tą propozycją, zmieniono krąg osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów na “uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, uprawnieni do korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia” oraz “dzieci w wieku od 4 do 7 lat, uprawnione do korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca”. W dotychczasowym brzmieniu uchwały uprawnienie do bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską przysługiwało bowiem jedynie dzieciom do lat 4.

Rada Miasta Gdańska w głosowaniu przyjęła “miejską” Uchwałę Nr XLVIII/1452/18 zmieniającą uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych z dnia 22 lutego 2018 r., stosunkiem głosów: 32 za – 1 przeciw – 0 wstrzymujących się (PROTOKÓŁ NR XLVIII/2018…, s. 47). Uchwała została opublikowana 16.03.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018, poz. 989) i weszła w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

W dn. 28.06.2018 r., podczas obrad LV sesji Rady Miasta Gdańska, przyjęto Uchwałę nr LV/1611/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych, zwiększając tym samym krąg dzieci uprawnionych do bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską o “dzieci do 31 grudnia roku ukończenia 7 lat na podstawie Karty Sopockiej – na terenie miasta Gdańska na liniach: 117, 122, 143 i N1” i zamieszkałych w Sopocie uczniów do 31 grudnia roku ukończenia 20 lat.

Warto jednak zauważyć, że w dn. 7.11.2017 r. do Biura Rady Miasta gdańsk wpłynął projekt uchwały obywatelskiej “Dzieciaki bez biletów”, mający na celu zmianę Uchwały XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych. Według zapisów projektu, dzieci do lat 7 oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów byłyby uprawnione do bezpłatnych przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego w Gdańsku. Uchwała obywatelska została jednak skonsumowana przez przegłosowaną uprzednio uchwałę “miejską”.

Wobec przyjęcia uchwały Nr XLVIII/1452/18, gwarantujące bezpłatne przejazdy gdańskimi środkami transportu zbiorowego dla dzieci i uczniów do 24 roku życia, wypowiedź Pawła Adamowicza uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska

 

Drodzy gdańszczanie! Już od lipca Wasze dzieci jeżdżą bezpłatnie autobusami i tramwajami w Gdańsku za darmo.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub