Czas czytania: około min.

Poparcie protestu rezydentów przez przedstawicieli zawodów medycznych

13.10.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

skład Porozumienia Zawodów Medycznych wchodzi 9 ogólnokrajowych związków zawodowych, skupiających wszystkie zawody medyczne oraz inne, podobne organizacje.

komunikacie prasowym ogłoszonym przez PZM, popierającym protest rezydentów, widnieją nazwy każdego z tych związków.

 

 

Share The Facts
Dorota Gardias
Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych

 

Wszystkie zawody medyczne poparły rezydentów, podpisując się pod ich własnym porozumieniem w PZM-ie.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.