Czas czytania: około min.

Reforma polskiej służby zdrowia

03.07.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Oddział geriatryczny w Szpitalu Wolskim w Warszawie został otwarty 13 października 2015 r. i był pierwszym oddziałem o takim profilu w województwie mazowieckim. Na oddziale znajduje się 36 łóżek w 12 salach chorych. Wg szacunków Szpitala Wolskiego koszt zorganizowania oddziału wyniósł około 4,5 mln zł. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała 620 tys. zł. na pomoc w wyposażeniu oddziału.

Szpital Wolski znalazł się na liście sieci szpitali województwa mazowieckiego, ale został zakwalifikowany jako szpital I stopnia, co oznacza, że Marek Balicki miał rację i oddział geriatryczny nie został zakwalifikowany do sieci. Kwalifikacja jako szpital I stopnia oznacza, że systemem zabezpieczenia świadczeń została objęta chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia (jeden z poziomów referencyjnych), neonatologia (jeden z poziomów referencyjnych) oraz pediatria. Dla oddziału geriatrycznego może zostać przeprowadzone jedynie postępowanie konkursowe.

Do sieci szpitali województwa mazowieckiego na terenie Warszawy zostaną włączone trzy szpitale z oddziałami geriatrycznymi: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher (25 łóżek), Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Witolda Orłowskiego (razem 20 łóżek). Szpital Wolski w chwili otwarcia miał 36 łóżek.

 

 

Share The Facts
Marek Balicki
były minister zdrowia

 

Jedyny duży geriatryczny oddział w Warszawie, w szpitalu wolskim stworzony kilka lat temu również z pomocą Jurka Owsiaka, nie znalazł się w sieci, dlatego może stracić finansowanie.

 

 

 

Skrócony kod do wstawiania na stronęLink oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.