Strona główna Wypowiedzi Religia w podstawówce. Jest jej więcej niż innych przedmiotów

Religia w podstawówce. Jest jej więcej niż innych przedmiotów

Religia w podstawówce. Jest jej więcej niż innych przedmiotów

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

My w polskiej podstawówce mamy więcej lekcji religii niż geografii, biologii i informatyki razem wziętej.

Gość Radia ZET, 31.07.2023 

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Radia ZET, 31.07.2023 

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Na cały okres nauczania w szkole podstawowej przypada 608 lekcji religii. Z kolei lekcje geografii, biologii i informatyki zajmują łącznie 570 godzin lekcyjnych (po 190 godzin każda).
 • Zajęć religii jest więcej niż łącznie lekcji z geografii, biologii i informatyki, jeśli nie bierzemy pod uwagę lekcji z przyrody w IV klasie podstawówki (76 lekcji).
 • Na tej podstawie wypowiedź Roberta Biedronia oceniamy na prawdę.
 • Zajęcia z religii zaczynają się od I klasy podstawówki, podczas gdy pozostałe przedmioty wymienione przez Roberta Biedronia w późniejszych klasach (IV lub V).
 • Zajęcia z geografii, biologii i informatyki są obowiązkowe, natomiast zajęcia z religii są organizowane na życzenie rodziców (jeżeli uprawnione osoby wyrażą zgodę, aby uczeń uczęszczał na religię, wtedy przedmiot ten uważa się za obowiązkowy).
 • Dane pokazują, że częściej na religię nie chodzą starsi uczniowie w szkołach ponadpodstawowych. Tak jest w Łodzi, Warszawie czy Lublinie. W przypadku szkół podstawowych odsetek uczniów uczęszczających na religie jest wyższy.

Ta analiza powstała we współpracy Stowarzyszenia Demagog z Radiem ZET w ramach fact-checkingowego projektu przedwyborczego.

Biedroń: w szkołach władzę mają księża

Robert Biedroń w Radiu Zet stwierdził, że w szkołach podstawowych jest więcej lekcji religii niż biologii, geografii i informatyki razem wziętych. Polityk przekonywał, że w polskiej szkole władze mają księża. – Są całkowicie bezkarni, jeśli chodzi o odpowiedzialność, robią, co chcą na tych lekcjach, opowiadają, co chcą tym dzieciakom. Państwo powinno skończyć z tym procederem – przekonywał.

Program nauczania 

Ramowy program nauczania dla publicznych szkół został rozpisany w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 2019 roku. Liczba godzin nauczania w polskich szkołach będzie od 1 września regulowana nowym rozporządzeniem z 2023 roku. Zmienia ono niektóre zapisy rozporządzenia z 2019 roku, jednak w klasach szkoły podstawowej liczba poszczególnych lekcji przedmiotów, które nas interesują, nie zmienia się. 

Dzieci w klasach podstawowych I-III chodzą na zajęcia w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Dopiero później pojawia się podział na przedmioty. Jak to wygląda?

Ile godzin w podstawówce dzieci spędzają na geografii, biologii i informatyce?

Przyjrzyjmy się, ile lekcji tygodniowo mają uczniowie podstawówki z przedmiotów wymienionych przez Roberta Biedronia.

Jeśli chodzi o geografię, dzieci uczą się jej od V klasy. Wtedy mają zajęcia raz w tygodniu, tak samo rok później. W VII klasie geografia jest dwa razy w tygodniu, a w ostatniej VIII klasie – ponownie raz

Początkowo w klasie IV dzieci uczą się przyrody dwa razy w tygodniu. Potem w klasach V i VI uczęszczają na biologię raz w tygodniu, w klasie VII – dwa razy w tygodniu, a w ostatniej klasie – znowu raz w tygodniu. Zajęcia z informatyki w klasach IV-VIII są raz w tygodniu. 

Religia dwa razy tygodniowo

Inny dokument określa, ile zajęć religii mają dzieci w szkole podstawowej. W obwieszczeniu ministra edukacji z 2020 roku czytamy, że: „Nauka religii w przedszkolach i szkołach publicznych wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo”.

Dodano też, że wymiar lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych. 

Zajęcia z religii nie są obowiązkowe i organizuje się je na życzenie rodziców. Coraz więcej uczniów nie chodzi na ten przedmiot. Na początku tego roku redakcja TVN24 otrzymała informację z resortu oświaty o liczbie szkół, w których nie ma już zajęć religii. Jest ich blisko 1,5 tys. na ponad 20 tys. szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Spada odsetek dzieci chodzących na religię

Uczniowie potencjalnie częściej nie chodzą na religię w szkołach ponadpodstawowych. Tak wynika chociażby z danych łódzkiego magistratu. W roku szkolnym 2021/2022 na lekcje religii uczęszczało 27 026 uczniów z 39 431 uczniów szkół podstawowych. W liceach i szkołach branżowych jeszcze mniej, bo 3 547 uczniów na 24 309 uczniów w szkołach ponadpodstawowych.

Na większą frekwencją na zajęciach z religii w szkołach podstawowych wskazują też dane z Warszawy. Z ponad 133 tys. uczniów szkół podstawowych 67,6 proc. uczęszcza na lekcje religii. Z kolei w liceach wśród ponad 83 tys. uczniów na religię uczęszcza co trzecia osoba (30,9 proc.) To dane pochodzące z roku szkolnego 2021/2022.

Podobnie sprawa wygląda w szkołach w Lublinie (rok szkolny 2022/2023). Sprawdziła to Fundacja Wolność, która zapytała placówki o frekwencję na lekcjach religii. W szkołach podstawowych nie spadała ona poniżej 80 proc., oprócz jednej szkoły z wynikiem 72 proc. W liceach osiągano frekwencje od 34 proc. do 80 proc. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie szkoły podzieliły się informacją nt. frekwencji.

Religii więcej niż geografii, biologii i informatyki

Robert Biedroń stwierdził, że lekcji religii w podstawówce jest więcej niż lekcji geografii, biologii i informatyki łącznie. Jeśli przyjmiemy, że rok szkolny ma 38 tygodni (bez ferii i świąt) i założymy, że dzieci mają lekcje religii dwa razy w tygodniu, to podczas nauki w podstawówce spędzają łącznie 608 godzin lekcyjnych na nauce religii.

Uczniowie przez cały okres nauczania w szkole podstawowej mają 190 lekcji geografii, 190 lekcji biologii i 76 lekcji przyrody, a także 190 lekcji informatyki. Łącznie te przedmioty zajmują 570 godzin lekcyjnych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!