Czas czytania: około min.

Stan gimbusów wg NIK

09.01.2017 godz. 10:00

Wypowiedź

fot. annazalewska.pl / zakładka dla mediów / modyfikacje demagog.org.pl

Fałsz

Uzasadnienie

4 września 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontroli “Wykonywanie przez gminy obowiązku dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół”, jaka została przeprowadzona przez delegaturę NIK w Poznaniu.

Kontrola przeprowadzona została w 30 gminach sześciu województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

W co trzeciej z kontrolowanych gmin inspektorzy ITD, wykonujący kontrole na zlecenie NIK, zmuszeni byli zatrzymać dowody rejestracyjne autobusów, które nie nadawały się z przyczyn technicznych do poruszania się po drogach lub takich, które nie miały aktualnych badań technicznych.

Nie oznacza to jednak, że ⅓ skontrolowanych gimbusów nie nadawała się do użytku. Dotyczyło to 19 spośród 93 skontrolowanych przez inspektorów ITD pojazdów dowożących dzieci i uczniów (20,4%).

Gmina, zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty, jest zobligowana do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeśli odległość od miejsca zamieszkania do szkoły, w której obwodzie uczeń mieszka, przekracza:

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub