Strona główna Wypowiedzi Stan gimbusów wg NIK

Stan gimbusów wg NIK

Stan gimbusów wg NIK

Anna Zalewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

(Raporty NIK – przyp. Demagog) są bezlitosne, bo 1/3 gimbusów nie powinna wyjechać, żeby transportować, żeby uczestniczyć w dowożeniu dzieci.

stenogram z posiedzenia Sejmu, 29.11.2016

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

stenogram z posiedzenia Sejmu, 29.11.2016

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

4 września 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontroli “Wykonywanie przez gminy obowiązku dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół”, jaka została przeprowadzona przez delegaturę NIK w Poznaniu.

Kontrola przeprowadzona została w 30 gminach sześciu województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

W co trzeciej z kontrolowanych gmin inspektorzy ITD, wykonujący kontrole na zlecenie NIK, zmuszeni byli zatrzymać dowody rejestracyjne autobusów, które nie nadawały się z przyczyn technicznych do poruszania się po drogach lub takich, które nie miały aktualnych badań technicznych.

Nie oznacza to jednak, że ⅓ skontrolowanych gimbusów nie nadawała się do użytku. Dotyczyło to 19 spośród 93 skontrolowanych przez inspektorów ITD pojazdów dowożących dzieci i uczniów (20,4%).

Gmina, zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty, jest zobligowana do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeśli odległość od miejsca zamieszkania do szkoły, w której obwodzie uczeń mieszka, przekracza:

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!