Strona główna Wypowiedzi Walka o szkolne biblioteki

Walka o szkolne biblioteki

Walka o szkolne biblioteki

Anna Zalewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Pamiętam, że kilka lat temu walczyliśmy o bibliotekę, żeby w ogóle została (w szkole – przyp. Demagog).

stenogram z posiedzenia Sejmu, 29.11.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

stenogram z posiedzenia Sejmu, 29.11.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W 2013 roku odbyła się akcja “STOP likwidacji bibliotek”. Akcja bezpośrednio związana była z opublikowanym 16 stycznia 2013 r. projektem założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Jedną ze zmian zaproponowanych w projekcie było “stworzenie możliwości wykonywania zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną”, co było rozumiane jako zapowiedź likwidacji bibliotek w szkołach.

15 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Michała Boniego o wyjaśnienia, czy kierowany została dokonana analiza, jak zmiany dotyczące zasad funkcjonowania bibliotek szkolnych, przedstawione we wspominanym wcześniej projekcie założeń wpłyną na możliwość korzystania przez uczniów z biblioteki szkolnej oraz w jaki sposób proponowane rozwiązania mają być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni ostatecznie wycofał się z pomysłu łączenia bibliotek szkolnych i publicznych. Po odbyciu spotkań ze środowiskiem bibliotekarzy zaproponował przygotowanie modelu współpracy obu rodzajów bibliotek.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!