Czas czytania: około min.

Walka o szkolne biblioteki

09.01.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W 2013 roku odbyła się akcja “STOP likwidacji bibliotek”. Akcja bezpośrednio związana była z opublikowanym 16 stycznia 2013 r. projektem założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Jedną ze zmian zaproponowanych w projekcie było “stworzenie możliwości wykonywania zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną”, co było rozumiane jako zapowiedź likwidacji bibliotek w szkołach.

15 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Michała Boniego o wyjaśnienia, czy kierowany została dokonana analiza, jak zmiany dotyczące zasad funkcjonowania bibliotek szkolnych, przedstawione we wspominanym wcześniej projekcie założeń wpłyną na możliwość korzystania przez uczniów z biblioteki szkolnej oraz w jaki sposób proponowane rozwiązania mają być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni ostatecznie wycofał się z pomysłu łączenia bibliotek szkolnych i publicznych. Po odbyciu spotkań ze środowiskiem bibliotekarzy zaproponował przygotowanie modelu współpracy obu rodzajów bibliotek.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.