Wydatki Polski na onkologię na tle innych krajów

27.05.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W 2014 roku na zlecenie Fundacji Onkologia 2025 EY wydało raport “Systemy opieki onkologicznej w wybranych krajach”  który przedstawia praktyki w wybranych systemach opieki onkologicznej.  

W opracowaniu znalazło się podsumowanie przedstawiające wydatki na ochronę zdrowia i opiekę onkologiczną w wybranych krajach – Polsce, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Francji, Czechach i Stanach Zjednoczonych.

Sytuacja w tych krajach przedstawiała się następująco (dane pochodzą z różnych źródeł z okresu lat 2009-2013, per capita EUR):  

  • Polska: 42
  • Wielka Brytania: 171
  • Francja: 156
  • Czechy: 85
  • Stany Zjednoczone: 323

Z powyższych danych wynika, że Czechy wydawały na onkologię 2.02 raza więcej, Wielka Brytania 4.07, Francja 3.71, a Stany Zjednoczone 7.69 raza więcej od Polski.

Podobne wnioski wynikają z raportu All.Can  “Poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej. Rekomendacje dla Polski”  na który w opracowaniu “Jak skuteczniej zapobiegać i leczyć? NIK o walce z nowotworami”  powołuje się Najwyższa Izba Kontroli (opracowanie z lutego 2018 roku).   

Uznając, że powyższe wartości mieszczą się w granicach zaokrąglenia, wypowiedź kwalifikujemy jako prawdziwą.  

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.