Jacek Wilk

Prawda - 4
Fałsz - 3
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0