Czas czytania: około min.

Jak duże zasoby węgla ma Polska?

28.05.2019 godz. 12:16

Wypowiedź

fot. gov.pl / CC BY-NC-ND 3.0 PL / modyfikacje demagog.org.pl

Fałsz

Uzasadnienie

Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego, w 2016 roku polskie, udokumentowane zasoby węgla kamiennego do wydobycia wynosiły ok. 58,6 mld ton, a węgla brunatnego – ok. 23,5 mld ton. World Energy Council szacuje światowe zasoby węgla na 665 mld ton. Liczba podana przez Jacka Wilka nie znajduje potwierdzenia w źródłach.

W Polsce znajdują się 3 rejony bogate w węgiel kamienny:  Górnośląskie Zagłębie Węglowe, Lubelskie Zagłębie Węglowe i Dolnośląskie Zagłębie Węglowe. Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego  aż 80% polskich zasobów węgla znajduje się właśnie na Górnym Śląsku. Jest to ok. 140 złóż, z których 45 było eksploatowanych w 2016 roku. W Zagłębiu Lubelskim znajduje się ok. 19% polskich zasobów w 10 złożach, z czego tylko z jednego wydobywany jest węgiel. Tereny Zagłębia Dolnośląskiego to tylko 1% naszych pokładów węgla, a od 2000 roku nie jest jest prowadzona tam działalność górnicza związana z pozyskanie węgla.

Państwowy Instytut Geologiczny podaje, że udokumentowane bilansowe zasoby węgla kamiennego w 2016 roku wynosiły 58 579 mln ton. (ok. 58,6 mld ton). Polskie złoża są według Instytutu bardzo dobrze rozpoznane, a prawdopodobieństwo odkrycia nowych złóż jest niewielkie.

Jacek Wilk wyraźnie mówi o pokładach głębokich, ale warto sprawdzić także bilansowe zasoby węgla brunatnego. Według danych PIG z końca 2015 roku  wynoszą one 23 516 mln ton (ok 23,5 mld ton). Co razem z zasobami węgla kamiennego daje ok. 82,1 mld ton.

PIG przytacza także dane World Energy Council, według których całe zasoby bilansowe na świecie są szacowane na ok. 665 mld ton.

Jacek Wilk w swojej wypowiedzi przytacza liczbę kilkukrotnie większą niż Państwowy Instytut Geologiczny, prowadzący w tej dziedzinie działalność naukową oraz pełniący zadania państwowej służby geologicznej. Dlatego jego wypowiedź uznajemy za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub