Strona główna Wypowiedzi Jak duże zasoby węgla ma Polska?

Jak duże zasoby węgla ma Polska?

Jak duże zasoby węgla ma Polska?

Jacek Wilk

Konfederacja

Mamy niesamowite wielkości pokładów węgla, zwłaszcza głębokich pokładów, które wynoszą ok. 500 mld ton.

Rzeczpospolita, 21.05.2019

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Rzeczpospolita, 21.05.2019

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego, w 2016 roku polskie, udokumentowane zasoby węgla kamiennego do wydobycia wynosiły ok. 58,6 mld ton, a węgla brunatnego – ok. 23,5 mld ton. World Energy Council szacuje światowe zasoby węgla na 665 mld ton. Liczba podana przez Jacka Wilka nie znajduje potwierdzenia w źródłach.

W Polsce znajdują się 3 rejony bogate w węgiel kamienny:  Górnośląskie Zagłębie Węglowe, Lubelskie Zagłębie Węglowe i Dolnośląskie Zagłębie Węglowe. Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego  aż 80% polskich zasobów węgla znajduje się właśnie na Górnym Śląsku. Jest to ok. 140 złóż, z których 45 było eksploatowanych w 2016 roku. W Zagłębiu Lubelskim znajduje się ok. 19% polskich zasobów w 10 złożach, z czego tylko z jednego wydobywany jest węgiel. Tereny Zagłębia Dolnośląskiego to tylko 1% naszych pokładów węgla, a od 2000 roku nie jest jest prowadzona tam działalność górnicza związana z pozyskanie węgla.

Państwowy Instytut Geologiczny podaje, że udokumentowane bilansowe zasoby węgla kamiennego w 2016 roku wynosiły 58 579 mln ton. (ok. 58,6 mld ton). Polskie złoża są według Instytutu bardzo dobrze rozpoznane, a prawdopodobieństwo odkrycia nowych złóż jest niewielkie.

Jacek Wilk wyraźnie mówi o pokładach głębokich, ale warto sprawdzić także bilansowe zasoby węgla brunatnego. Według danych PIG z końca 2015 roku  wynoszą one 23 516 mln ton (ok 23,5 mld ton). Co razem z zasobami węgla kamiennego daje ok. 82,1 mld ton.

PIG przytacza także dane World Energy Council, według których całe zasoby bilansowe na świecie są szacowane na ok. 665 mld ton.

Jacek Wilk w swojej wypowiedzi przytacza liczbę kilkukrotnie większą niż Państwowy Instytut Geologiczny, prowadzący w tej dziedzinie działalność naukową oraz pełniący zadania państwowej służby geologicznej. Dlatego jego wypowiedź uznajemy za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy