Janusz Korwin-Mikke

Prawda - 17
Fałsz - 24
Manipulacja - 4
Nieweryfikowalne - 3