Janusz Korwin-Mikke

korwinmikke
Prawda - 17
Fałsz - 23
Manipulacja - 4
Nieweryfikowalne - 3