Anna Zalewska o rynku korepetycji w Polsce

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM była minister edukacji narodowej Anna Zalewska. W rozmowie poruszyła ona kwestię szacunków dotyczących wielkości rynku korepetycji w Polsce.

Sprawdzone wypowiedzi

Anna Zalewska

My z trwogą wyliczyliśmy, że korepetycje – proszę państwa – to prawie 4 miliardy złotych.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Teza o tym, jakoby rynek korepetycji w Polsce miał wynosić około 4 miliardów złotych, była powtarzana przez minister Annę Zalewską parokrotnie. Wspomniała ona o tym między innymi podczas otwarcia roku szkolnego 2016/17 w szkole w Świebodzicach. Jednak Łukasz Trawiński z biura prasowego Ministerstwa Edukacji Narodowej pytany o te wyliczenia przez dziennikarza Pulsu Biznesu zaznaczył, że ministerstwo nie zbiera takich danych.

Po udzieleniu środowego wywiadu przez Annę Zalewską, sprawa powróciła w dyskusji na Twitterze. Resort edukacji, zapytany przez jednego z użytkowników o źródła tych szacunków, przedstawił następujące wyliczenia:

Zgodnie z przyjętą przez Demagoga metodologią, do oceny prawdziwości danej wypowiedzi wykorzystujemy źródła reprezentatywne i wiarygodne, które potwierdzają zawartą w wypowiedzi informację oraz dane użyte są zgodne z ich pierwotnym kontekstem. Źródła te winny być maksymalnie pierwotne, nieprzetworzone, gdzie dane występują w ich oryginalnym kontekście. Przedstawiony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej sposób wyliczeń ma jednak wysoce uznaniową specyfikę.

Istotnie, według badania CBOS, w roku szkolnym 2016/17 17% ankietowanych rodziców mających dzieci w wieku szkolnym posyłało je na korepetycje lub kursy przygotowawcze (rozumiane jako płatne zajęcia pozalekcyjne). Ministerstwo nie podaje jednak swojego źródła danych ani o średnim koszcie korepetycji za godzinę, ani też o liczbie godzin korepetycji w roku na 1 ucznia. Zespół Demagoga nie dotarł do żadnych raportów instytucji publicznych poświęconych zagadnieniu rynku korepetycji w Polsce. Istniejące badania oparte są na danych zbieranych przez np. serwisy internetowe oferującym swoim użytkownikom ogłoszenia korepetycji.

Według przykładowego Raportu z cen korepetycji w Polsce 2016 /2017 bazującego na danych z serwisu e-korepetycje.net, cena 1 godziny korepetycji z danego przedmiotu jest zróżnicowana i, w zależności od województwa, zawiera się w następujących przedziałach:

  • język polski: 29,62 – 42,84 zł
  • język angielski: 34,57 – 46,97 zł
  • język niemiecki: 32,90 – 46,88 zł
  • matematyka: 30,69 – 44,63 zł
  • fizyka: 34,12 – 50,47 zł
  • chemia: 30,90 – 44,71 zł
  • biologia: 31,50 – 45,69 zł

Omówione dane przedstawiają jednak jedynie pewien wycinek rynku korepetycji w Polsce, bazujący na użytkownikach jednego serwisu internetowego i również one nie przedstawiają wiarygodnego źródła dokumentującego kształtowanie się cen korepetycji w wymiarze ogólnokrajowym.

W związku z powyższym, uznajemy wypowiedź Anny Zalewskiej za nieweryfikowalną.

Share The Facts
Anna Zalewska
minister edukacji narodowej


My z trwogą wyliczyliśmy, że korepetycje – proszę państwa – to prawie 4 miliardy złotych.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >