Jak zwiększyła się liczba ognisk występowania Afrykańskiego Pomoru Świń?

W środę 27 września 2017 r. poseł PO Robert Tyszkiewicz przytaczał dane dotyczące pojawiania się kolejnych ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń w Polsce.

Afrykański pomór świń (African Swine Fever – ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) przyjmuje się, że okres inkubacji choroby wynosi 15 dni (okres inkubacji w środowisku naturalnym: 4-19 dni, w przypadku choroby o ostrym przebiegu: 3-4 dni).

Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy.

Sprawdzone wypowiedzi

Robert Tyszkiewicz

W 2015 r. poseł Jurgiel żądał dymisji ministra rolnictwa w związku z 3 ogniskami ASF.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Krzysztof Jurgiel był ministrem rolnictwa w latach 2005-2006. We wrześniu 2013 r. reprezentował grupę posłów wnioskujących o wotum nieufności dla ówczesnego ministra rolnictwa S. Kalemby. Wniosek ten został odrzucony.  Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii podają, że pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce stwierdzono 17 lutego 2014 r. Niecały miesiąc później, 13 marca, S. Kalemba sam podał się do dymisji. Była to decyzja niewątpliwie związana z afrykańskim pomorem świń, jednak jest sprawą dyskusyjną, czy została ona spowodowana krytyką opozycji, czy naciskiem władz PSL. Brakuje krytycznych wypowiedzi K. Jurgiela z okresu 17 lutego – 13 marca. Dopiero po dymisji wypowiadał się on na temat byłego już ministra S. Kalemby.

Brakuje również śladów krytyki K. Jurgiela wobec kolejnego ministra, Marka Sawickiego, w trakcie sprawowania przez niego stanowiska. Dopiero w listopadzie w 2015 r., gdy K. Jurgiel sam został ministrem, zaczął odnosić się do decyzji swojego poprzednika. Informacja posła R. Tyszkiewicza o żądaniach dymisji ministra rolnictwa wyrażanych przez K. Jurgiela w 2015 r. jest więc fałszywa.

Share The Facts
Robert Tyszkiewicz
Poseł PO


W 2015 r. poseł Jurgiel żądał dymisji ministra rolnictwa w związku z 3 ogniskami ASF.

Robert Tyszkiewicz

W 2015 r. poseł Jurgiel żądał dymisji ministra rolnictwa w związku z 3 ogniskami ASF. Dziś mamy 99 ognisk.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego z marca 2015 r., w latach 2014-2015 wykryto w Polsce łącznie 3 ogniska ASF u świń. Nie doszło do rozprzestrzenienia wirusa na dużą skalę. Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektoratu Weterynarii w czerwcu tego samego roku wyznaczono i zlikwidowano czwarte ognisko ASF.

Do obecnej chwili liczba ognisk ASF u świń w Polsce znacznie się zwiększyła. Według aktualnej mapy ognisk dostępnej na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii, jest ich obecnie 101, po aktualizacji na podstawie komunikatu Głównego Lekarza Weterynarii z 28 września 2017 r. W chwili publikacji tweeta przez Roberta Tyszkiewicza liczba ta wynosiła 99 (komunikat z 25 września 2017 r.). Wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Robert Tyszkiewicz
Poseł PO


W 2015 r. (…) 3 ogniska ASF. Dziś mamy 99 ognisk.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >