Wysokość stawki kapitacyjnej

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz poruszył kwestię kwot przypadających na jednego pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Sprawdzone wypowiedzi

Bartosz Arłukowicz

Prawda Ukryj uzasadnienie

Roczna stawka kapitacyjna, to kwota jaka zostaje przeznaczona na kompleksowe sfinansowanie opieki w danym zakresie dla jednego pacjenta, która przekazywana jest świadczeniodawcy co miesiąc, niezależnie, czy pacjent korzysta z usług zdrowotnych, czy też nie.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenie Nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 listopada 2013r. stawka kapitacyjna, dotycząca świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2014 wynosi 96 zł.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >