Strona główna Analizy 3/4 Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce

3/4 Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce

Badanie zlecone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje, że 3. na 4. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Jedynie 20 proc. jest przeciwne takiemu rozwiązaniu. 

Wzrasta również świadomość Polaków. 80 proc. badanych słyszało o planach budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

3/4 Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce

Badanie zlecone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje, że 3. na 4. Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce. Jedynie 20 proc. jest przeciwne takiemu rozwiązaniu. 

Wzrasta również świadomość Polaków. 80 proc. badanych słyszało o planach budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

Polacy chcą atomu

Badanie zlecone przez resort klimatu i środowiska wykazało, że 74 proc. ankietowanych pozytywnie zapatruje się na budowę elektrowni atomowych w Polsce. Oznacza to wzrost o 11,5 punktu proc. w porównaniu do 2020 roku. Wówczas za powstaniem elektrowni jądrowych opowiedziało się 62,5 proc. Polaków.

58 proc. popiera zlokalizowanie elektrowni jądrowej w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania. Oznacza to wzrost o 3 punkty proc. względem roku poprzedniego. Z kolei 39 proc. ankietowanych wyraża sprzeciw dla tego rozwiązania, czyli o 12 punktów proc. mniej niż przed rokiem.

Jedynie co piąty ankietowany (20 proc.) w najnowszym badaniu był przeciwny, aby w Polsce powstała elektrownia napędzana przez atom. To spadek w stosunku do listopadowego badania z ubiegłego roku, gdy przeciwko było 31,6 proc. badanych.

Budowa elektrowni atomowej zwiększy bezpieczeństwo Polski i wspomoże walkę z klimatem

Jak wynika z badania, aż 78 proc. Polaków uważa, że budowa elektrowni jądrowej jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatu. W porównaniu do roku 2020 oznacza to wzrost o 8 punktów proc. Przeciwnicy stanowili 17 proc.

Wśród badanych 82 proc. uznało, że budowa elektrowni jądrowej przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa Polski. Tutaj również odnotowano wzrost względem roku poprzedniego blisko o 9 punktów proc. Na to pytanie jedynie 14 proc. respondentów odpowiedziało przecząco.

Pierwszy reaktor już w 2033 roku?

Podstawowym celem w programie polskiej energetyki jądrowej jest budowa jednostki o mocy od 6 do 9 GW (gigawatów). Szacowana optymalna wielkość mocy jądrowych w perspektywie na rok 2045 powinna wynosić ok. 7,7 GW. Rozszerzona perspektywa analizy do roku 2050 wskazuje na opłacalność budowy ok. 10 GW.

Rozpoczęcie budowy pierwszego bloku jądrowego planowane jest do 2026 roku, przy czym uruchomienie pierwszego bloku o mocy 1-1,6 W miałoby nastąpić do 2033 roku, a do 2043 roku – bloku o mocy 6-9 GW. Obecnie rozważane są dwie lokalizacje w województwie pomorskim: Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec – na terenach gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa.

Elektrownie mają wykorzystywać wielkoskalowe, wodne, ciśnieniowe reaktory jądrowe III i III+ generacji. W przeciwieństwie do reaktorów II generacji nie mają one na swoim koncie awarii z dużymi uwolnieniami do środowiska.

Działanie w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej” realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!