Strona główna Analizy Raport OECD. Prognoza sytuacji gospodarczej w Polsce

Raport OECD. Prognoza sytuacji gospodarczej w Polsce

Raport OECD. Prognoza sytuacji gospodarczej w Polsce

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport podsumowujący zmianę w notowaniach niektórych wskaźników ekonomicznych. Eksperci postarali się na podstawie danych przedstawić prognozy.

W 2020 roku w Polsce za sprawą trudnej sytuacji epidemiologicznej, która spowodowała tymczasowe zamrożenie gospodarki, odnotowano spadek Produktu Krajowego Brutto (PKB) na poziomie 2,7 proc. (zmiana w stosunku do 2019 roku). Na koniec 2021 roku przewiduje się jednak wyraźny wzrost tego wskaźnika (3,7 proc.), a w 2022 nawet 4,7 proc. Według ekspertów OECD Polska do poziomu PKB przed pandemią powinna powrócić w III kwartale 2021 roku. Jest to taki sam okres jak w przypadku PKB państw strefy euro.

Źródło: OECD

Poziom inflacji (CPI) na koniec roku 2021 może osiągnąć poziom 3,8 proc, a w roku 2022 powinien zmniejszyć się do 3,3 proc. Wzrost inflacji w porównaniu z okresem sprzed pandemii może wiązać się m.in. ze zwiększonymi wydatkami na konsumpcję w sektorze prywatnym (nawet o 8,4 proc. w 2022 roku względem roku 2021). Z uwagi na znaczne wydatki sektora państwowego w czasie pandemii (tak jak w większości krajów Unii Europejskiej) w kolejnych latach przewiduje się redukcję wydatkowania (w 2021 roku wzrost o 3,3 proc., a w 2022 wzrost o 1,3 proc.).

Polska odnotowała nieznaczny spadek w eksporcie towarów i usług w 2020 roku (-0,2 proc.), ale w 2021 roku wartość ta powinna powrócić do poziomu sprzed pandemii (wzrost o 5,6 proc.). W porównaniu do Polski kraje strefy euro zbiorczo odnotowały niższy spadek eksportu (-0,5 proc. w 2020 roku). Przewiduje się jednak, że w znacznym stopniu strata ta zostanie odrobiona już w roku 2021.

Poziom bezrobocia w Polsce w  2020 roku lekko zmalał w stosunku do roku poprzedniego (3,2 proc. w porównaniu do 3,3 proc. w 2019) i nie przewiduje się znaczących zmian w tym zakresie w roku 2021 i 2022 (3,4 proc.). Bezrobocie w strefie euro w czasie pandemii lekko wzrosło (7,5 proc. w 2019 roku, 7,9 proc. w 2020 roku i 8,2 proc. w 2021 roku), lecz przewiduje się zahamowanie tego trendu (7,9 proc. w roku 2022).

W czasie pandemii wyraźnie zwiększył się udział dochodów, które przeznaczamy na oszczędności (z 1,4 proc. w 2019 do 8,4 proc. w 2020). Szacuje się, że w 2021 wartość ta nadal będzie wysoka (7,9 proc.) i spadnie dopiero 2022 roku – 2,1 proc. Obywatele strefy euro w 2020 roku również znacznie zwiększyli udział dochodów przeznaczanych na oszczędności, bo aż o 6,9 punktu proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Przewiduje się, że na koniec tego roku wskaźnik ten osiągnie wartość 11,9 proc. i zachowa tendencję spadkową (7,5 proc. w roku 2022).

Dług publiczny w Polsce znacząco wzrósł z 45,5 proc. (2019) do 57,5 proc. (2020) i prognozy wskazują, że w 2021 roku osiągnie poziom 61,4 proc. PKB, co oznaczałoby przekroczenie konstytucyjnego progu 60 proc. Pomimo znacznego zadłużenia, niski dług publiczny przed pandemią spowodował, że zwiększenie zadłużenia stało się możliwe i nie stanowi większego zagrożenia. Zadłużenie naszego kraju od roku 2019 wzrosło w większym stopniu niż w Irlandii (kraju o podobnym PKB do Polski za rok 2020), bo o 10,1 punktu proc.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy