Strona główna Analizy Łódź: raport podsumowujący wybory samorządowe

Łódź: raport podsumowujący wybory samorządowe

Łódź: raport podsumowujący wybory samorządowe

Sytuacja przed wyborami prezydenckimi w Łodzi była jedną z kwestii najbardziej rezonujących przedwyborczą debatę publiczną w skali całego kraju. Większość uwagi poświęcona została kontrowersjom związanym z kandydaturą Hanny Zdanowskiej i tego, czy po wygranej będzie mogła ona objąć urząd Prezydenta Łodzi. Z drugiej strony, sami kandydaci na prezydenta wypowiadali się głównie o sprawach związanych z miastem, tematy dotyczące całego kraju, bądź innych miast pojawiały się rzadziej.

Dominował temat inwestycji w Łodzi, głównie tych planowanych: Hanna Zdanowska wypowiadała się m.in. na temat rewitalizacji centrum miasta i wydatkach na remonty dróg osiedlowych. Waldemar Buda mówił o centralnym hubie logistycznym Poczty Polskiej pod Łodzią i tunelu średnicowym, a Agnieszka Wojciechowska van Heukelom – o przedsiębiorstwach realizujące inwestycje w mieście.

Temat zanieczyszczenia powietrza pojawiał się w kampanii rzadko, a wśród sprawdzonych przez nas wypowiedzi, trzy dotyczyły tego tematu. Piotr Misztal wypowiadał się o wpływie spalin samochodowych na jakość powietrza, a Urszula Niziołek-Janiak o łódzkim programie antysmogowym i  liczby zlikwidowanych pieców w ramach tego projektu. Z kolei Waldemar Buda mówił o raporcie NIK o działaniach miast przeciw zanieczyszczeniu powietrza. W kampanii nie zabrakło również tematów finansowych, a konkretnie budżetu miasta oraz zadłużeniu. Hanna Zdanowska porównywała budżet Łodzi do Warszawy. Waldemar Buda zarzucił prezydent Łodzi brak obiecanego zwiększenia budżetu obywatelskiego. O zadłużeniu Łodzi, najczęściej w porównaniu do innych miast mówili Piotr Misztal, Krzysztof Lipczyk, Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, Rafał Górski i Waldemar Buda.

Spośród kandydatów warto wyróżnić Urszulę Niziołek-Janiak, której sprawdzone przez nas wypowiedzi dotyczyły przede wszystkim jej działalności w Radzie Miasta, a konkretnie  uchwał, które przedłożyła na sesjach Rady: o programie obiadów w szkołach, uchwale antydyskryminacyjnej oraz o uchwale ws. Osiedla „Wschód Śródmieścia”.

Analiza dezinformacyjna kampanii

W mediach krajowych łódzka kampania wyborcza pojawiała się przede wszystkim w kontekście Hanny Zdanowskiej i ważności jej mandatu prezydenta miasta wobec prawomocnego wyroku sądowego, na który jest skazana.

Sprawa dotyczy poświadczenia nieprawdy przez Hannę Zdanowską i jej partnera przy wniosku kredytowym na zakup nieruchomości sprzed 10 lat. Pierwsze postępowanie w tej sprawie wszczęła w listopadzie 2016 roku Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim, jednak zostało ono umorzone w kwietniu 2017 roku.

Postępowanie prokuratorskie zostało wznowione przez gorzowską prokuraturę i w sierpniu 2017 roku do sądu w Łodzi został skierowany akt oskarżenia przeciwko Hannie Zdanowskiej i jej partnerowi. Prezydent Łodzi została oskarżona o poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera.

12 marca 2018 roku Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście uznał Hannę Zdanowską za winną stawianych jej zarzutów i skazał ją na karę grzywny w wysokości 20 tysięcy złotych. Jej partner został skazany na 25 tysięcy złotych grzywny. Wyrok ten podtrzymał 27 września 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi.

Sprawa skazania Hanny Zdanowskiej prawomocnym wyrokiem sądowym wzbudziła dyskusję czy będzie ona mogła pełnić funkcję prezydenta miasta. Art. 11 § 2.Kodeksu wyborczego, że w wyborach nie może startować osoba skazana na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Jednakże Art. 6 Ustawy o pracownikach samorządowych mówi, że takim pracownikiem nie może być osoba prawomocnie skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ta sprzeczność wzbudziła dyskusję czy Hanna Zdanowska będzie mogła objąć udział w przypadku wygrania wyborów.  Sama zainteresowana w oświadczeniu przesłanym mediom jednoznacznie stwierdziła, że będzie mogła być prezydentem, ponieważ Kodeks Wyborczy nie odbiera jej prawa do startu w wyborach. Również przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński powiedział mediom, że nie ma przeszkód aby Hanna Zdanowska ubiegała się o urząd.

Zupełnie innego zdania była partia rządząca. Najwięcej kontrowersji wzbudziła wizyta Sekretarza Rady Ministrów Jacka Sasina w Łodzi. Na konferencji prasowej stwierdził on, że Hanna Zdanowska nie może zostać prezydentem Łodzi, oraz wskazywał na możliwość niestabilnej współpracy na linii rząd-łódzki samorząd w przypadku wyboru Zdanowskiej. Jacek Sasin spotkał się również z wojewodą łódzkim Zbigniewem Rau.

Wizytę Sasina skrytykowali m.in.. ówczesny przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak i wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela, a także była wojewoda Joanna Chełmińska. W swoich wypowiedziach wskazywali oni na chęć podsycenia politycznego napięcia oraz nacisku władzy centralnej na samorząd.

Sam wojewoda łódzki apelował do Hanny Zdanowskiej aby zrezygnowała z ubiegania się o reelekcję „dla dobra wspólnego i dobra łodzian”. Po zaprzysiężeniu Hanny Zdanowskiej rzeczniczka wojewody powiedziała mediom, że obecnie prowadzi on badania prawne w tej sprawie i w stosownym czasie wyda oświadczenie.

Analiza fact-checkingowa wypowiedzi kandydatów

W trakcie całej kampanii sprawdziliśmy 41 wypowiedzi, w tym: 15 prawdziwych, 14 fałszywych, 10 zmanipulowanych i 2 nieweryfikowalne.

Najczęściej sprawdzaliśmy wypowiedzi Waldemara Budy. Na 10 factchecków, w tym 5 wypowiedzi prawdziwych, 2 fałszywe oraz 3 manipulacje. Tym samym Waldemar Buda miał najwięcej wypowiedzi ocenionych przez nas jako prawdziwe spośród wszystkich kandydatów na prezydenta Łodzi.

8 wypowiedzi należało do Hanny Zdanowskiej, w tym 3 prawdy, 2 fałsze oraz 3 manipulacje

Rafał Górski miał 6 sprawdzonych przez nas wypowiedzi. Trzy z nich były prawdziwe, a trzy fałszywe.

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom miała 5 sprawdzonych wypowiedzi: 3 fałsze o 2 manipulacje.

4 wypowiedzi należały do Urszuli Niziołek-Janiak, trzy z nich były prawdziwe, jedna fałszywa.

Tyle samo wypowiedzi sprawdziliśmy Krzysztofowi Lipczykowi. 1 z nich była prawdziwa, jedna fałszywa, a dwie oceniliśmy jako manipulacje. Po dwie wypowiedzi sprawdziliśmy Zbigniewowi Maurerowi i Piotrowi Misztalowi. Obaj panowie mieli po jednej wypowiedzi fałszywej i jednej nieweryfikowalnej.

Najwięcej fałszywych wypowiedzi dotyczyło zadłużenia Łodzi. Na ten temat wypowiadali się Waldemar Buda, Rafał Górski, Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, Krzysztof Lipczyk oraz Piotr Misztal. Cztery sprawdzone przez nas wypowiedzi dotyczące tego tematu zostały ocenione przez nas jako fałszywe, jedna (autorstwa Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom) została oceniona jako manipulacja. Dotyczyły one wysokości tego zadłużenia (Piotr Misztal, Krzysztof Lipczyk i Agnieszka Wojciechowska van Heukelom) oraz miejsca Łodzi w rankingu najbardziej zadłużonych miast w Polsce (Rafał Górski, Waldemar Buda).

Kandydaci zazwyczaj podawali nieprawdziwe bądź nieaktualne dane: Rafał Górski stwierdził, że Łódź jest obecnie trzecim najbardziej zadłużonym miastem, jednak ta sytuacja miała miejsce w roku 2016, a Waldemar Buda w wypowiedzi o zadłużeniu miast w ciągu ostatnich trzech lat, nie uwzględnił Warszawy, która jest najbardziej zadłużonym miastem. Możliwą przyczyną takiej ilości nieprawdziwych wypowiedzi na ten temat jest chęć postawienia w złym świetle ubiegającej się o reelekcję Hanny Zdanowskiej i pokazanie w jak zadłużone jest miasto po ośmiu latach jej prezydentury.

Wyniki głosowania i wyborów na Prezydenta Łodzi oraz frekwencja

W pierwszej (i jedynej) turze wyborów samorządowych w Łodzi wzięło udział 308205 wyborców, co stanowi 57,45% uprawnionych do głosowania.

Zdecydowane zwycięstwo odniosła Hanna Zdanowska zdobywając 70,22% poparcia (215 323 ważnych głosów).

Drugie miejsce zajął Waldemar Buda, na którego zagłosowało 23,65% wyborców (72509 głosów). Trzecie miejsce zajął Rafał Górski zdobywając 1,96% głosów (6019).
Wyniki pozostałych kandydatów przedstawiały się następująco:
Agnieszka Wojciechowska van Heukelom – 1,32% (4039 głosów)
Urszula Niziołek Janiak – 1,11% (3398 głosów)
Krzysztof Lipczyk – 0,93 (2866 głosów)
Piotr Misztal – 0,47% (1449 głosów)
Zbigniew Maurer – 0,23% (713 głosów)
Janusz Rutkowski – 0.11% (332 głosów)

Hanna Zdanowska ponownym Prezydentem Łodzi – sylwetka i obietnice wyborcze

Hanna Zdanowska jest absolwentką inżynierii środowiska na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Przed rozpoczęciem kariery politycznej była m.in.. dyrektorem Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Hanna Zdanowska została wybrana na prezydenta Łodzi po raz trzeci (pierwszy raz w 2010, a drugi w 2014 roku). Wcześniej, w 2006 roku, została wybrana do Rady Miejskiej, po czym została wiceprezydentem Łodzi. Na tym stanowisku była odpowiedzialna za edukację, sport i fundusze unijne. W 2007 roku została posłanką do Sejmu z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Obietnice Hanny Zdanowskiej:

Program wyborczy Hanny Zdanowskiej został zdominowany przez tzw. “Plan dla Dzielnic”. Jest to program remontów dróg, chodników szkół oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych, które mają być przeprowadzone w latach 2019-2024 na terenie osiedli: Bałut, Centrum, Chojen, Dąbrowy, Dołów, Górnej, Julianowa, Olechowa i Janowa, Starego Polesia, Radogoszcza, Retkini, Rudy, Stoków i Sikawy, Teofilowa, Widzewa, Zarzewa, Zdrowia i Złotna.

Wśród inwestycji przewidzianych w “Planie dla dzielnic” znajdują się m.in.

 • Budowa tunelu pod Inflancką
 • Rewitalizacja okolic Rynku Bałuckiego
 • Odnowa rynku Starego Miasta
 • Odnowa Parku Śledzia, Parku Helenów i Parku przy Sędziowskiej
 • Budowa Systemu Parkingów Wielopoziomowych w centrum
 • Rewitalizacja Placu Wolności
 • Podłączenie al.. Bartoszewskiego do autostrady (III etap Trasy Górna)
 • Rozbudowa Arturówka
 • Budowa nowej stacji autobusowo-tramwajowej (Tzw. Stajni Jednorożców) przy Zgierskiej/Liściastej
 • Budowa centrum sportu przy stadionie Orła
 • Odbudowa Startu: Nowa pływalnia, hala sportowa i boisko
 • Dokończenie budowy stadionu ŁKS
 • Budowa orientarium w zoo
 • Budowa boiska lekkoatletycznego i bieżni na terenie RKS
 • Modernizacja wiaduktu na ulicy Przybyszewskiego
 • Rozbudowa Anilany
 • Powstanie plaży nad Jasieniem przy Pałacu Herbsta
 • Przebudowa alei Śmigłego-Rydza

 

Hanna Zdanowska ogłosiła również swój program dotyczący seniorów i ochrony zdrowia. Wśród inwestycji przewidzianych w tym zakresie znajdują się:

 1. Budowa kolejnych tężni solankowych na Widzewie, Chojnach, Retkini, Górnej, Zarzewie, Złotnie, Rudzie, Olechowie i Dąbrowie. Obecnie istnieje pięć takich tężni: jedna w Parku Podolskim (Zarzew), dwie na Retkini i dwie na Żubardziu.
 2. Budowa Domów Dziennego Pobytu dla seniorów na osiedlach Ruda i Julianów.

Obecnie na terenie miasta istnieje 20 tego typu placówek: 18 publicznych i 2 niepubliczne. Domy Dziennego Pobytu mają za zadanie pomoc w organizacji czasu wolnego i aktywizacji społecznej niepracującym emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym.

 1. Budowa Centrów Seniorów na Górnej, Radogoszczu, Dołach, Nowosolnej i w centrum miasta.

Jest to obietnica realizowana w ramach programu Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora (CZAS) mającego na celu aktywizację społeczną starszych osób w miejscu ich zamieszkania. Pierwsze centrum seniora działa od lutego 2018 roku przy Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” na ulicy Szpitalnej.

 1. Modernizacja i wyposażenie w nowy sprzęt 9 przychodni lekarskich, oraz remont 7 Domów Pomocy Społecznej.

Jest to obietnica wymieniona również przy “Planie dla Dzielnic”. Wśród wymienionych tam przychodni, które mają być wyremontowane i doposażone znajdują się:

 • Przychodnia przy ulicy Srebrzyńskiej
 • Centrum Rehabilitacyjne przy Przybyszewskiego
 • Przychodnia przy al. Piłsudskiego
 • Przychodnia przy ulicy Skłodowskiej-Curie
 • Przychodnia przy ulicy Rzgowskiej
 • Przychodnia przy ulicy Tatrzańskiej
 • Przychodnia przy ulicy Felińskiego
 • Przychodnia przy szpitalu im. Rydygiera
 • Przychodnia Kardiologiczna przy Murarskiej

Wśród wymienionych w “Planie dla dzielnic” Domów Pomocy Społecznej, które mają być wyremontowane znajdują się ośrodki przy ulicach: Lodowej, Rudzkiej, Krzemienieckiej, Strzelców Kaniowskich, Złotniczej i Paradnej.

 1. Powstanie Plenerowej Strefy Rehabilitacji na Dołach w latach 2018-2023. Strefa ma powstać przy ulicy Libelta.
 2. Organizacja pikników zdrowotnych i bezpłatnych badań dla osób starszych.

 

 

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy