Strona główna Wypowiedzi Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2021 roku. Polska w czołówce?

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2021 roku. Polska w czołówce?

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2021 roku. Polska w czołówce?

Magdalena Rzeczkowska

(…) poziom inwestycji, bezpośrednich inwestycji zagranicznych w zeszłym roku plasował Polskę na 14 miejscu na świecie, 3 miejscu w Europie.

Częściowy fałsz

Wypowiedź uznajemy za częściowy fałsz, gdy: 

 • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
 • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 07.06.2022

 • Według danych OECD w 2021 roku Polska w rankingu państw o najwyższym napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) znajdowała się na 15 miejscu. Napływ ten wyniósł 24,8 mld dolarów. 
 • Krajem o największej wartości napływających BIZ były Stany Zjednoczone. Za nimi w pierwszej piątce znalazły się jeszcze: Chiny, Kanada, Brazylia oraz Indie.
 • Przed Polską uplasowało się pięć innych europejskich państw: Szwajcaria, Rosja, Niemcy, Wielka Brytania i Szwecja. Polska zajęła tym samym trzecie miejsce wśród państw UE.
 • Minister finansów błędnie utożsamiła Europę z Unią Europejską, co doprowadziło do fałszywych wniosków w kontekście pozycji Polski w rankingu, a także zawyżyła miejsce Polski o jedną pozycję. Dlatego wypowiedź Magdaleny Rzeczkowskiej uznajemy za częściowo fałszywą

Nowa minister finansów o sytuacji gospodarczej w kraju

7 czerwca w „Sygnałach Dnia” w Programie 1 Polskiego Radia gościła Magdalena Rzeczkowska. Nowa minister finansów zapytana, czy polska gospodarka odrobiła straty wywołane pandemią COVID-19, stwierdziła, że odbicie po „covidzie” miało miejsce już w zeszłym roku.

Świadczy o tym m.in. wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych, nawet w porównaniu z czasami sprzed pandemii. Szefowa resortu finansów dwukrotnie w wywiadzie wspomniała, że poziom tych inwestycji w zeszłym roku plasował Polskę na 14. miejscu na świecie oraz 3. miejscu w Europie.

Rekordowy napływ inwestycji zagranicznych do Polski w 2021 roku

kwietniowym raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) możemy się zapoznać z danymi na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych w roku 2021. Pierwszych 15 państw pod względem wartości napływających BIZ (ang. FDI inward flows) prezentuje się następująco:

 1. Stany Zjednoczone – 381,9 mld dolarów,
 2. Chiny – 333,9 mld dolarów,
 3. Kanada – 59,6 mld dolarów,
 4. Brazylia – 50,3 mld dolarów,
 5. Indie – 44,7 mld dolarów,
 6. RPA – 40,8 mld dolarów,
 7. Rosja – 38,2 mld dolarów,
 8. Szwajcaria – 37,2 mld dolarów,
 9. Meksyk – 31,6 mld dolarów,
 10. Niemcy – 31,2 mld dolarów,
 11. Australia – 29,7 mld dolarów,
 12. Izrael – 29,6 mld dolarów,
 13. Wielka Brytania 27,5 mld dolarów,
 14. Szwecja – 26,9 mld dolarów,
 15. Polska – 24,8 mld dolarów.

Wśród państw europejskich Polska zajęła szóste miejsce. Natomiast jeśli wziąć pod uwagę tylko państwa należące do Unii Europejskiej  przypada nam trzecia pozycja.

Rekordowy 2021 rok

Napływ inwestycji do Polski w 2021 roku wyniósł 24,8 mld dolarów. Wcześniej najwyższy napływ inwestycji Polska odnotowała w 2007 roku w wysokości 19,9 mld dolarów.

Napływ BIZ do Polski wzrósł pomiędzy 2020 a 2021 rokiem o 82 proc., a w porównaniu z przedpandemicznym 2019 rokiem o 86 proc.

W 2021 roku napływ BIZ na świecie wyniósł 1,7 bln dolarów i wzrósł o 57 proc. względem roku 2020. W stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost o 17 proc.

W 2021 roku skumulowana wartość inwestycji zagranicznych w Polsce wyniosła 269,2 mld dolarów, czyli 40 proc. PKB. Czyni to Polskę 16. gospodarką świata pod względem wartości skumulowanych BIZ.

PIE o inwestycjach zagranicznych

Prawdopodobne źródło wypowiedzi Magdaleny Rzeczkowskiej to analiza Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), która ukazała się 5 maja br. Czytamy w niej, że: „Polska była 14. na świecie i 3. w UE za Niemcami i Szwecją pod względem wartości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w 2021 r.”.

Wskazano, że jednocześnie doszło do załamania Polskich Inwestycji Bezpośrednich (PIB), których odpływ zmniejszył się dziesięciokrotnie w stosunku do 2019 roku i sześciokrotnie w stosunku do 2020 roku.

Ponad 300 tys. nowych miejsc pracy

W analizie dodano, że według raportu fDi Markets w latach 2019–2021 inwestorzy zagraniczni w Polsce przyczynili się do utworzenia 339 tys. miejsc pracy, najwięcej w Europie. Stanowiło to 19 proc. wszystkich wykreowanych dzięki BIZ miejsc pracy w regionie.

Liczba projektów inwestycyjnych typu greenfield (tworzących nowe podmioty gospodarcze) wzrosła w Polsce rok do roku o 11 proc. – do 423. Był to 6. wynik na świecie i 4. w Europie.

Polska zyskała na skróceniu łańcucha dostaw

Już na początku br. Polska Agencja Inwestycji i Handlu informowała o rekordowych wynikach za 2021 rok. Przy wsparciu tej Agencji do Polski trafiły inwestycje o wartości 3,5 mld euro, najwięcej w historii – o 700 mln euro więcej niż w 2019 roku, który dotychczas był pod tym względem rekordowy.

Jak ocenia PIE, rekordowe wyniki Polski w 2021 roku potwierdzają, że Polska skorzystała na światowym trendzie skracania łańcuchów dostaw w związku z pandemią i wojną handlową między USA i Chinami.

Czym są bezpośrednie inwestycje zagraniczne?

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (ang. foreign direct investment, FDI) są miarą atrakcyjności inwestycyjnej gospodarki i mówią o jej umiędzynarodowieniu. Atrakcyjność inwestycyjna świadczy o stabilności gospodarczej oraz ciągłości politycznej, a te składają się na klimat inwestycyjny. W teorii i praktyce gospodarczej BIZ określa się mianem najważniejszej formy migracji kapitału.

Nie istnieje jedna, powszechnie przyjęta definicja BIZ. Według OECD za inwestycję zagraniczną uznaje się działalność lokowaną przez rezydenta jednego kraju w celu osiągnięcia korzyści w innym kraju.

Zgodnie ze standardami przyjmuje się, że nierezydent posiada minimalną wielkość 10 proc. udziałów w zagranicznej inwestycji lub ma uprawnienia umożliwiające oddanie co najmniej 10 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (udziałowców). Innymi słowy, za bezpośredniego inwestora uważa się osobę fizyczną lub prawną, która jest rezydentem innego kraju i ma znaczący wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne dzieli się na trzy podstawowe typy:

 • greenfield – tworzenie nowych inwestycji od podstaw w kraju macierzystym,
 • brownfield – przejmowanie poza granicami kraju już istniejących przedsiębiorstw (inwestycji),
 • inwestycje kapitałowe – ich celem jest wsparcie już istniejących przedsiębiorstw w formie fuzji, przejęć, zakupu akcji czy połączeń M&A.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy