Strona główna Wypowiedzi Co jest przyczyną smogu?

Co jest przyczyną smogu?

Co jest przyczyną smogu?

Waldemar Witkowski

Senator
Unia Pracy

Węgiel jest głównym źródłem smogu.

Rzecz o Polityce, 26.06.2020

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Rzecz o Polityce, 26.06.2020

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Jak wynika z dostępnych danych, głównym źródłem smogu w Polsce jest tzw. niska emisja, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. W największym stopniu do emisji pyłów z domowych urządzeń grzewczych przyczyniają się kotły zasilane na drewno. W związku powyższym wypowiedź Waldemara Witkowskiego uznajemy za fałszywą.

26 czerwca w programie „Rzecz o Polityce” kandydat na urząd prezydenta, przy okazji pytania Jacka Nizinkewicza o budowę elektrowni jądrowej w Polsce, odniósł się do kwestii polityki energetycznej. Waldemar Witkowski wypowiedział się na ten temat pozytywnie, zaznaczając, że „prędzej czy później jednak będziemy musieli odejść od węgla do celów przemysłowych”. Jak dodał, nie da się tego zrobić całkowicie. Polityk UP opowiedział się także za zlikwidowaniem węgla do celów bytowych wszędzie, gdzie to tylko możliwe, ponieważ, jego zdaniem, to właśnie ten surowiec jest głównym źródłem smogu.

Czym jest Smog?

Smog to szkodliwe zjawisko atmosferyczne, które powstaje w wyniku połączenia dymu i mgły lub pary wodnej. Możemy wyróżnić dwa rodzaje smogu: fotochemiczny (tzw. typu Los Angeles) oraz siarkowy (tzw. typu londyńskiego). Pierwszy z nich występuje w warunkach klimatu tropikalnego bądź subtropikalnego i powstaje na skutek wzmożonej emisji spalin samochodowych zawierających węglowodory, tlenki azotu oraz czad. Natomiast drugi występuje w warunkach typowych dla klimatu umiarkowanego. Jego powstawanie związane jest ze spalaniem węgla zanieczyszczonego związkami siarki.

Za jeden z najbardziej niebezpiecznych składników smogu uchodzi pył zawieszony PM2,5. Na obszarach miejskich za jego emisję odpowiada głównie transport drogowy.

Skąd w Polsce bierze się smog?

Głównym źródłem emisji pyłu zawieszonego PM2,5 (ok. 47 proc.) są procesy spalania poza przemysłem, których ponad 80 proc. stanowi spalanie węgla kamiennego i drewna w gospodarstwach domowych. W drugiej kolejności pył dostaje się do atmosfery poprzez procesy spalania w przemyśle stanowiące ok. 21 proc. emisji. Na trzecim miejscu znajduje się transport drogowy, który jest odpowiedzialny za ok. 10 proc. emisji. Procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii stanowią ok. 4 proc. emisji.

Podobnie jak w przypadku pyłu PM2,5, głównym źródłem emisji pyłu PM10 do atmosfery są procesy spalania poza przemysłem (46 proc.). Na drugim miejscu znajduje się przemysł (20 proc.), natomiast trzecia pozycja przypadła rolnictwu (12 proc.).

Jak podaje Polski Alarm Smogowy, głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju jest tzw. niska emisja (nazwa pochodzi od niskich kominów), czyli produkty spalania węgla, drewna, a nierzadko też śmieci w domowych piecach, kotłach i kominkach.

danych organizacji wynika, że w największym stopniu do atmosfery pyły dostają się za pośrednictwem kotłów ręcznie zasilanych na drewno (800 mg/m³). Na miejscu drugim znalazły się piece kaflowe (560 mg/m³), a na trzecim niskosprawne kotły węglowe (420 mg/m³).

To nie sam węgiel jako surowiec energetyczny, a nieekologiczna technologia jego spalania, jest jedną z przyczyn smogu. Warto zauważyć, że zgodnie z danymi PAS kotły węglowe najwyższej piątej klasy generują jedynie 40 mg/m³ emisji pyłów. Jest to dwadzieścia razy mniej niż w przypadku kotłów zasilanych drewnemdziesięć razy mniej niż w przypadku kotłów niskosprawnych, czyli popularnych „kopciuchów”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!