Czas czytania: około min.

Co z projektami ustaw o dostępie do leczniczej marihuany?

18.01.2017 godz. 10:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

9 września 2016 do Komisji do Spraw Petycji została skierowana petycja autorstwa Sojuszu Lewicy Demokratycznej odnośnie zmiany ustawy z dnia 29 lipca z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiana ta miałaby  umożliwić dopuszczenie do stosowania w lecznictwie medycznej marihuany oraz substancji o charakterze leczniczym zawierającym olej konopny. W petycji zwrócono uwagę, iż w aktualnym stanie prawnym w katalogu substancji psychotropowych nie rozróżnia się marihuany sprowadzonej w celach leczniczych, ze względu na co obrót nią na terenie Polski jest zupełnie zabroniony. Zakazane jest również wprowadzenie na szeroką skalę leczenia środkami na bazie oleju konopnego. Lek na bazie oleju konopnego może zostać pozyskany w zagranicznej aptece przez polskiego pacjenta, jednakże wymaga to indywidualnej zgody ministra zdrowia.

21 października 2016  roku grupa posłów Kukiz’15 złożyła projekt ustawy (druk 19) o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dotyczy on złagodzenia wymogów dotyczących upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 1 lutego 2016 roku. 5 września 2016 roku skierowany został do pierwszego czytania Komisji Zdrowia. Pierwsze czytanie odbyło się 20 października 2016 roku. Projekt nadal znajduję się w pracach komisyjnych. W projekcie ustawy przewidziano utworzenie Narodowego systemu monitorowania niedopuszczonych do obrotu produktów konopi stosowanych w celach medycznych. Wśród zadań państwa w ramach Narodowego Systemu znajdują się: pozyskiwanie danych epidemiologicznych dot używania przetworów z konopi w celach medycznych, nadzór nad obrotem pozarejestracyjnym oraz wsparcie dla badań naukowych nad skutecznością i bezpieczeństwem terapii z zastosowaniem niezarejestrowanych konopi.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub