Strona główna Wypowiedzi Czy 73% społeczeństwa popiera projekt ustawy o ochronie zwierząt?

Czy 73% społeczeństwa popiera projekt ustawy o ochronie zwierząt?

Czy 73% społeczeństwa popiera projekt ustawy o ochronie zwierząt?

Grzegorz Puda

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
Prawo i Sprawiedliwość

73% społeczeństwa, a na wsi 72% społeczeństwa, popiera projekt ustawy o ochronie zwierząt.

Posiedzenie Sejmu, 16.09.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 16.09.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Według badania zleconego przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki z września 2019 roku 73,1 proc. Polaków uważa, że hodowanie i zabijanie zwierząt dla futer w Polsce nie powinno być dopuszczalne, a w przypadku osób mieszkających na wsi 72,7 proc. respondentów opowiadało się za powyższym stanowiskiem. Warto jednak zauważyć, że dane te pochodzą z 2019 roku i nie odnoszą się do projektu ustawy o ochronie zwierząt, który porusza także m.in. kwestie uboju rytualnego, o czym nie ma mowy w przytoczonych badaniach. Na podstawie prawdziwych danych dotyczących poparcia dla zakazu hodowli Grzegorz Puda wyciągnął fałszywe wnioski odnoszące się do rzekomego poparcia społecznego dla tego konkretnego projektu ustawy, dlatego wypowiedź uznajemy za manipulacje.

Badanie zlecone przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki 

Jak wynika z badania zleconego Centrum Badawczo-Rozwojowemu Biostat przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki we wrześniu 2019, 73,1 proc. Polaków uważa, że hodowanie i zabijanie zwierząt na futra nie powinno być w Polsce dopuszczalne. Nie jest to tendencja występująca jedynie w miastach, ponieważ wśród mieszkańców wsi aż 72,7 proc. uważa, że w Polsce na takie praktyki nie powinno być miejsca. Wyniki badań pokazują również, że 79,2 proc. respondentów uważa okoliczne fermy futrzarskie jako czynnik zniechęcający do kupna domu.

W badaniu zostało także postawione następujące pytanie: „Czy w Polsce powinien zostać wprowadzony zakaz hodowli zwierząt na futra?”. Różnice w stosunku do wyżej wymienionych danych nie były znaczne – 69,5 proc. respondentów było za zakazem, 20,1 proc. przeciwko niemu, a 10,4 proc. nie miało zdania na ten temat.

Badanie CBOS 2018

W styczniu 2018 roku z kolei CBOS przeprowadził badanie pod tytułem „Dobre zmiany w ochronie zwierząt?”, z którego wynika, że 59 proc. odpowiadających było za zakazem hodowli zwierząt na futra, a 31 proc. – przeciwko. W badaniu zostały również uwzględnione poniższe zmiany:

 

Czy 73% społeczeństwa popiera projekt ustawy o ochronie zwierząt?

Źródło: CBOS

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy