Strona główna Wypowiedzi Czy „centra leczenia niepłodności” to tylko zapłodnienie in vitro?

Czy „centra leczenia niepłodności” to tylko zapłodnienie in vitro?

Czy „centra leczenia niepłodności” to tylko zapłodnienie in vitro?

Bartosz Arłukowicz

Poseł
Platforma Obywatelska

Ustawa mówi jasno: centra leczenia niepłodności, które proponujemy, które powstaną, mają się zająć pacjentem kompleksowo: od poradnictwa, poprzez diagnostykę, poprzez pełne leczenie: farmakologiczne, hormonalne, chirurgiczne, a na końcu także in vitro.

Polskie Radio Program I, 11.03.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 11.03.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Rządowy projekt Ustawy o leczeniu niepłodności przewiduje utworzenie centrów leczenia niepłodności (Rozdział 2.), czyli podmiotów leczniczych, które prowadzą łącznie:

 1. bank komórek rozrodczych i zarodków;
 2. działalność z zakresu leczenia niepłodności;
 3. działalność dydaktyczną i badawczą (art. 13.).

Projekt również określa szczegółowo, że leczenie niepłodności obejmuje:

 1. poradnictwo medyczne;
 2. diagnozowanie przyczyn niepłodności;
 3. zachowawcze leczenie farmakologiczne;
 4. leczenie chirurgiczne;
 5. procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji;
 6. zabezpieczenie płodności na przyszłość (art. 5 pkt 1).

Zatem zgodne z prawdą jest, że centra leczenia leczenia niepłodności zapewnią pacjentom usługi z zakresu: poradnictwa, diagnostyki, leczenia farmakologicznego i chirurgicznego oraz in vitro (zapłodnienie pozaustrojowe).

Projekt ustawy ani jednym słowem nie wspomina jednak o leczeniu hormonalnym, które wymienia minister. Jednak z treści uzasadnienia (str. 6) oraz raportu z konsultacji publicznych i opiniowania (str. 68) można wnioskować, że leczenie farmakologiczne obejmuje swoim zakresem również leczenie hormonalne.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!