Czas czytania: około min.

Czy „centra leczenia niepłodności” to tylko zapłodnienie in vitro?

19.03.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Rządowy projekt Ustawy o leczeniu niepłodności przewiduje utworzenie centrów leczenia niepłodności (Rozdział 2.), czyli podmiotów leczniczych, które prowadzą łącznie:

  1. bank komórek rozrodczych i zarodków;
  2. działalność z zakresu leczenia niepłodności;
  3. działalność dydaktyczną i badawczą (art. 13.).

Projekt również określa szczegółowo, że leczenie niepłodności obejmuje:

  1. poradnictwo medyczne;
  2. diagnozowanie przyczyn niepłodności;
  3. zachowawcze leczenie farmakologiczne;
  4. leczenie chirurgiczne;
  5. procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji;
  6. zabezpieczenie płodności na przyszłość (art. 5 pkt 1).

Zatem zgodne z prawdą jest, że centra leczenia leczenia niepłodności zapewnią pacjentom usługi z zakresu: poradnictwa, diagnostyki, leczenia farmakologicznego i chirurgicznego oraz in vitro (zapłodnienie pozaustrojowe).

Projekt ustawy ani jednym słowem nie wspomina jednak o leczeniu hormonalnym, które wymienia minister. Jednak z treści uzasadnienia (str. 6) oraz raportu z konsultacji publicznych i opiniowania (str. 68) można wnioskować, że leczenie farmakologiczne obejmuje swoim zakresem również leczenie hormonalne.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.