Strona główna Wypowiedzi Czy Jarosław Kaczyński głosował za kompromisem aborcyjnym w 1993 roku?

Czy Jarosław Kaczyński głosował za kompromisem aborcyjnym w 1993 roku?

Czy Jarosław Kaczyński głosował za kompromisem aborcyjnym w 1993 roku?

Michał Szczerba

Poseł
Platforma Obywatelska

 7 stycznia 1993 r. (…) 27 lat temu. Jarosław Kaczyński podniósł rękę za kompromisem aborcyjnym.

Posiedzenie Sejmu, 28.10.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 28.10.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Michała Szczerby uznajemy za prawdziwą, gdyż 7 stycznia 1993 roku Jarosław Kaczyński głosował za przyjęciem ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwanej potocznie „kompromisem aborcyjnym”. 

Jarosław Kaczyński jako poseł Sejmu I kadencji

Zgodnie z obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 października 1991 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 27 października 1991 roku, Jarosław Kaczyński uzyskał mandat posła Sejmu I kadencji. Kaczyński startował z list Porozumienia Obywatelskiego Centrum.

Głosowanie nad „kompromisem aborcyjnym” 7 stycznia 1993 roku

W marcu 1992 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego. Ustawa została przyjęta 7 stycznia 1993 roku pod nazwą „ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”potocznie nazywana „kompromisem aborcyjnym”. Ustawa ta obowiązuje do dziś i przewiduje trzy przesłanki legalnego przerwania ciąży: 

  • ratowanie życia matki albo przeciwdziałanie poważnemu uszczerbkowi na zdrowiu matki,
  • wynik badań prenatalnych wskazujący na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu, 
  • uzasadnione podejrzenie potwierdzone zaświadczeniem prokuratora, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Jak głosował Jarosław Kaczyński?

W ramach weryfikacji podobnych słów na temat głosowania przez Jarosława Kaczyńskiego w sprawie kompromisu aborcyjnego (wypowiedzianych przez Stefana Niesiołowskiego w 2016 roku) Demagog w trybie dostępu do informacji publicznej zwrócił się o do Kancelarii Sejmu RP o dostęp do wyników głosowania posłów nad przyjęciem ustawy. Otrzymane przez nas informacje potwierdziły, że Jarosław Kaczyński, podobnie jak 212 innych posłów, głosował za przyjęciem ustawy. 171 posłów było przeciw, od głosu wstrzymało się natomiast 29 posłów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy