Czas czytania: około min.

Czy liczba adopcji w Polsce spada?

23.10.2019 godz. 11:05

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według informacji statystycznych zamieszczonych na oficjalnej stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba orzeczonych przysposobień (adopcji) w ubiegłym roku wyniosła 2 661. Jest to spadek względem 2017 roku (2 866) i kontynuacja malejącego trendu od rekordowego – w ostatniej dekadzie – 2013 roku, gdy 3 537 małoletnich znalazło nowy dom. Zgodnie z wypowiedzią posła PSL, Krzysztofa Paszyka, regres adopcji w zeszłym roku względem 2015 roku (3 361), był równy 21%. Liczba przysposobień – według danych ministerstwa – w latach 2006-2016 był na podobnym poziomie, oscylującym wokół ok. 3 300 adopcji. Dwa lata temu odnotowano wyraźne zmniejszenie o 399 liczby orzeczeń i ubiegły rok jest ciągiem dalszym takiego stanu rzeczy.

Nad sprawą adopcji pochyliła się Najwyższa Izba Kontroli, czego owocem jest zeszłoroczny, sierpniowy raport “NIK o wykonywaniu zadań przez ośrodki adopcyjne”. Określa on przeciętny czas trwania procesu adopcyjnego na 2 lata – od momentu rejestracji kandydata na rodzica do potencjalnie pozytywnego orzeczenia. Za jeden z głównych powodów tak długiego okresu trwania sprawy, określone zostały niedostateczna współpraca i przepływ informacji na linii sądy-ośrodki.

Kontrola NIK wykazała szereg innych problemów mogących przewlekać procedurę przysposobienia:

  • brakuje jednolitych wymogów i kryteriów adopcyjnych, 
  • zbyt mały procent dzieci ma uregulowaną sytuację prawną,
  • nie istnieją procedury odwoławcze od negatywnej kandydatury rodzica, 
  • nadzór i kontrola nad ośrodkami adopcyjnymi jest zbyt słaba,
  • brakuje ogólnopolskiego systemu teleinformatycznego do obsługi procedur adopcyjnych.

Niezależnie od faktycznych przyczyn i oceny sytuacji na polu adopcyjnym w Polsce, statystyki przytoczone przez posła Krzysztofa Paszyka były zgodne z danymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z tego powodu uznajemy jego wypowiedź za prawdziwą.

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.