Strona główna Wypowiedzi Czy na Białorusi Puszcza Białowieska jest w całości parkiem narodowym?

Czy na Białorusi Puszcza Białowieska jest w całości parkiem narodowym?

Czy na Białorusi Puszcza Białowieska jest w całości parkiem narodowym?

Urszula Zielińska

Białoruś chroni nawet swoją część parku narodowego białowieskiego lepiej, cały jego teren jest objęty ochroną parku narodowego, a po naszej stronie tylko 17%…

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały dnia, 15.11.2019 r.

Puszcza Białowieska to kompleks leśny o powierzchni 150 tys. ha położony na pograniczu Polski i Białorusi. Jej większa część leży po stronie naszego sąsiada – odpowiednio 87,5 tys. ha. Po stronie Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się obszar rozległy na 62,5 tys. ha.

Puszcza obejmująca część polską składa się Białowieskiego Parku Narodowego (10,5 tys. ha), rezerwatu przyrody (12 tys. ha) oraz lasów gospodarczych pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Oznacza to, iż park narodowy stanowi 16,9% powierzchni całej puszczy. Natomiast część białoruska Puszczy Białowieskiej składa się wyłącznie z parku narodowego.

Wypowiedź posłanki na Sejm IX kadencji Urszuli Zielińskiej uznajemy jako prawdziwą. Przytoczone dane statystyczne można zgodnie z zasadami matematyki zaokrąglić do 17%. Prawdą jest również to, iż po stronie białoruskiej Puszcza Białowieska cieszy się pełną ochroną w ramach parku narodowego. 

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy