Czas czytania: około min.

Czy odbyła się dymisja ministra rolnictwa?

28.09.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Krzysztof Jurgiel był ministrem rolnictwa w latach 2005-2006. We wrześniu 2013 r. reprezentował grupę posłów wnioskujących o wotum nieufności dla ówczesnego ministra rolnictwa S. Kalemby. Wniosek ten został odrzucony.  Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii podają, że pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce stwierdzono 17 lutego 2014 r. Niecały miesiąc później, 13 marca, S. Kalemba sam podał się do dymisji. Była to decyzja niewątpliwie związana z afrykańskim pomorem świń, jednak jest sprawą dyskusyjną, czy została ona spowodowana krytyką opozycji, czy naciskiem władz PSL. Brakuje krytycznych wypowiedzi K. Jurgiela z okresu 17 lutego – 13 marca. Dopiero po dymisji wypowiadał się on na temat byłego już ministra S. Kalemby.

Brakuje również śladów krytyki K. Jurgiela wobec kolejnego ministra, Marka Sawickiego, w trakcie sprawowania przez niego stanowiska. Dopiero w listopadzie w 2015 r., gdy K. Jurgiel sam został ministrem, zaczął odnosić się do decyzji swojego poprzednika. Informacja posła R. Tyszkiewicza o żądaniach dymisji ministra rolnictwa wyrażanych przez K. Jurgiela w 2015 r. jest więc fałszywa.

 

 

Share The Facts
Robert Tyszkiewicz
Poseł PO

 

W 2015 r. poseł Jurgiel żądał dymisji ministra rolnictwa w związku z 3 ogniskami ASF.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.